11/07/2014. ΕΕΕ – Επιστολή προς τους Προέδρους των Συμβουλίων Ιδρυμάτων ΑΕΙ, τους Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων και τους Προέδρους των ΤΕΙ, με θέμα  “Σχέδια Οργανισμών ΑΕΙ

09/07/2014. ΕΕΕ – Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, Δρ Χρήστο Βασιλάκο, με θέμα “Παράταση αναστολής του Ν. 3653/2008

25/06/2014.Θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί των προτεραιοτήτων του «Εθνικού Πλαισίου για την Έρευνα και Καινοτομία και της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» (κείμενο που αναρτήθηκε και στη σχετική δημόσια διαβούλευση, στο http://www.opengov.gr/ypepth/?p=2034)

16/06/2014. ΕΕΕ – Ενημερωτικό Σημείωμα προς τα μέλη, με θέμα «Ενημέρωση από τη συνάντηση του ΔΣ της ΕΕΕ με τον Γενικό Γραμματέα Ε&Τ, Δρ. Χ. Βασιλάκο (9/05/2014)»

06/06/2014. Επιστολή ΓΓΕΤ, με θέμα “Επιχορήγηση Ερευνητικών Κέντρων” (σε απάντηση της Ανοικτής Επιστολής της ΕΕΕ προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας της 8ης Μαΐου 2014)

08/05/2014. ΕΕΕ – Ανοικτή Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Αντώνη Σαμαρά, με θέμα “Αποτελέσματα Διεθνούς Αξιολόγησης των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ, σε αντιδιαστολή με τις συνεχείς περικοπές στην επιχορήγησή τους

06/05/2014. Επιστολή των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ, προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ι. Στουρνάρα, με θέμα “ Απαλλαγή από το καθεστώς ΦΠΑ των εργαζομένων στα ερευνητικά προγράμματα των ΑΕΙ και των ΕΚ

30/04/2014. ΕΕΕ – Επιστολή της προς τον Γενικό Γραμματέα Ε&Τ, Δρ Χ. Βασιλάκο, με θέμα “Αίτημα συνάντησης

15/04/2014. Επιστολή των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ & ΕΕΕ προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ι. Στουρνάρα, με θέμα “Οικονομικά Θέματα μελών ΔΕΠ, ΕΠ-ΤΕΙ και Ερευνητών

08/04/2014. Δελτίο Τύπου των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ, με θέμα “Συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γιάννη Στουρνάρα

18/02/2014. ΕΕΕ – Επιστολή προς τα μέλη με θέμα “Σύγκλιση Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΕΕ

10/02/2014. Επιστολή των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ & ΕΕΕ προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ι. Στουρνάρα, με θέμα “Φορολόγηση Επιδομάτων Λειτουργών Ανώτατης Εκπαίδευσης

31/12/2013. Επιστολή του Εθνικού Συμβουλίου Ε&Τ προς το ΔΣ της ΕΕΕ. με θέμα “Αξιολόγηση της Δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ-ΙΙ

30/12/2013. Θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί του σχεδίου νόμου για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία»

18/12/2013. ΕΕΕ – Επιστολή προςτον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, Δρ Χρήστο Βασιλάκο, με θέμα “Αξιολογήσεις προτάσεων «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»”

10/12/2013. ΕΕΕ – Επιστολή προςτον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, Δρ Χρήστο Βασιλάκο, με θέμα “Παράταση αναστολής του Ν. 3653/2008

27/11/2013. Video Συνεδρίασης Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ε&Τ της Βουλής, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από την κ. Μαρία Στουμπούδη, Πρόεδρο του ΔΣ της Ε.Ε.Ε., τον κ. Προκόπη Μαντόπουλο, Πρόεδρο της Π.Ο.Ε.Ε.Κ.-Ι. και τον κ. Κώστα Θεοδωράκη, Πρόεδρο της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ., σχετικά με τις θέσεις τους επί θεμάτων που συνδέονται με το νομοθετικό πλαίσιο στον τομέα της έρευνας

27/11/2013. ΕΕΕ – Παρουσίαση της Ένωσης στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων, με θέμα «Θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί θεμάτων που συνδέονται με το νομοθετικό πλαίσιο στον τομέα της Έρευνας»

25/11/2013. Επιστολή του ΥΠΑΙΘ προς την ΕΕΕ, με θέμα “Απάντηση στην από 1/11/2013 επιστολή της ‘Ενωσης Ελλήνων Ερευνητών

21/11/2013. Επιστολή του Γενικού Γραμματέα Ε&Τ προς ΕΕΕ με θέμα “Αξιολόγηση παρεχομένων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογία“.

 

08/11/2013. ΕΕΕ – Επιστολήπρος  τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, Δρ Χρήστο Βασιλάκο, με θέμαΑξιολόγηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας

01/10/2013. ΕΕΕ – Ανοικτή Επιστολή προς Τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Αντώνη Σαμαρά, με θέμα “Αίτημα άμεσης παρέμβασής σας για τη μη υλοποίηση περαιτέρω περικοπής στην επιχορήγηση των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ

24/09/2013. ΕΕΕ – Ενημερωτικό Σημείωμα προς τα μέλη με θέμα “Ενημέρωση από τις πρόσφατες συναντήσεις του ΔΣ της ΕΕΕ με τον Γενικό Γραμματέα Ε&Τ, Δρ. Χ. Βασιλάκο

12/09/2013. Δελτίο Τύπου των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ, με θέμα “Συνάντηση των προεδρείων των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ με τον νέο Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας

23/07/2013. Επιστολή των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Καθηγ. Κ. Αρβανιτόπουλο, με θέμα “Άμεσος διορισμός νέας/ου Γενικής/ού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας

18/07/2013. Επιστολή των ΕΕΕ και ΠΟEEK-I προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Καθηγ.  Κ. Αρβανιτόπουλο, με θέμα “Αίτημα άμεσης παρέμβασής σας για την άρση μη σύννομης Απόφασης του ΔΣ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», περί αναστολής καθηκόντων του προϊσταμένου ΓΕΛ

12/06/2013. Δελτίο Τύπου των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ για την ΕΡΤ

03/06/2013. ΕΕΕ – Ανοικτή Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κύριο Αντώνη Σαμαρά με θέμα: “Αίτημα άμεσης παρέμβασης για τη χάραξη και την υλοποίηση μιας ουσιαστικά αναπτυξιακής πολιτικής για την Έρευνα και την Καινοτομία στη χώρα μας και τη μη «ομοσπονδιοποίηση» των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ

28/05/2013. Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ – EKM με την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (Ε.Ε.Ε.)

28/05/2013. Δηλώσεις του Προέδρου της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, Α. Τσίπρα μετά τη συνάντηση με το Προεδρείο της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών

20/05/2013. Απολογισμός πεπραγμένων του ΔΣ της ΕΕΕ για τη χρονική περίοδο Απρίλιος 2012 – Απρίλιος 2013

16/05/2013. Επιστολή του Γενικού Γραμματέα Ε&Τ προς ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ με θέμα «Τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας, καθηγ. Β. Μάγκλαρη, ως απάντηση στην επιστολή της ΠΟΣΔΕΠ/ΟΣΕΠ-ΤΕΙ/ΕΕΕ της 15ης Μαΐου 2013»

15/05/2013. Επιστολή των ΠΟΣΔΕΠ και ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Ε&Τ, Καθ. Β. Μάγκλαρη με θέμα «Προβλήματα στη λειτουργία Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας»

29/04/2013. ΕΕΕ – Σύγκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

24/04/2013. Απάντηση του ΥΠ.ΟΙΚ. στην Επιστολή της ΕΕΕ προς τους Υπ. Οικονομικών & Παιδείας, με θέμα “Αίτημα εξαίρεσης των ΝΠΙΔ Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ από τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις για την επιχορήγηση των Μ.Κ.Ο., κλπ. (Ν. 4110/2013, άρθρο 27)

03/04/2013. ΕΕΕ – Επιστολή προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με θέμα “Αίτημα εξαίρεσης των ΝΠΙΔ Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ από τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις για την επιχορήγηση των Μ.Κ.Ο., κλπ. (Ν. 4110/2013, άρθρο 27)

28/03/2012. Επιστολή Γενικού Γραμματέα Ε&Τ, Καθηγ. Β. Μάγλαρη προς ΕΕΕ με θέμα «Σύστημα “ΠΟΣΕΙΔΩΝ”»

27/03/2013. ΕΕΕ – Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Ε&Τ Καθηγ. Β. Μάγκλαρη, με θέμα «Αίτημα ανάκλησης απόφασης ΓΓΕΤ»

27/03/2013. Eπιστολή των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Κ. Χατζηδάκη, με θέμα «Αίτημα άμεσης συνάντησης αναφορικά με τη διαχείριση των ερευνητικών έργων ΕΣΠΑ και την απορροφητικότητα των σχετικών κονδυλίων»

19/03/2013. Eπιστολή των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ προς τον Υπουργό Παιδείας Καθηγ. Κ. Αρβανιτόπουλο, με θέμα “Αίτημα άμεσης συνάντησης για τα επείγοντα θέματα των ακαδημαϊκών λειτουργών και των ερευνητών

11/03/2013. ΕΕΕ – Ανοικτή Επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας Καθ. Κ. Αρβανιτόπουλο, με θέμα “Αναφορικά με τα κείμενα που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΓΓΕΤ στις 08/03/2013 με θέμα «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία: Καταλύτες για το Ξεπέρασμα της Κρίσης» και την εξαγγελλόμενη «ομοσπονδιοποίηση» των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ”

16/02/2013. EEE – Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Ε&Τ Καθ. Β. Μάγκλαρη, με θέμα «Αναφορικά με τη διαδικασία/πορεία αξιολόγησης ερευνητικών προγραμμάτων της ΓΓΕΤ και την “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής και Εθνικού Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών”»

30/01/2013. ΕΕΕ – Ενημερωτικό Σημείωμα με θέμα “Ενημέρωση για τη συνάντηση των Προεδρείων των ΕΕΕ, ΠΟΣΔΕΠ και ΟΣΕΠ-ΤΕΙ με το Γενικό Γραμματέα Ε & Τ, καθ. Β. Μάγκλαρη

21/01/2013. ΕΕΕ – Ανακοίνωση, με θέμα “Σχετικά με την ψήφιση του ν/σ «Κατάργηση και Συγχώνευση Νομικών Προσώπων του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»

20/12/2012. Επιστολή-Υπόμνημα των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ προς τον Υπουργό Οικονομικών Καθ. Γ. Στουρνάρα, με θέμα “Συνταξιοδοτικά και Μισθολογικά θέματα των λειτουργών της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας

17/12/2012. Video Συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής ΔΔΔΤ&Δ της Βουλής, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπ. ΔΜ & ΗΔ “«Κατάργηση και Συγχώνευση Νομικών Προσώπων του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»” (Ακρόαση Φορέων)

17/12/2012. ΕΕΕ – Ομιλία Προέδρου ΕΕΕ στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων με θέμα: “Θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών αναφορικά με τα Άρθρα 7 και 8 του σχεδίου νόμου «Κατάργηση και Συγχώνευση Νομικών Προσώπων του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»

13/12/2012. EEE – Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων, κ. Κ. Βιρβιδάκη, με Θέμα “Θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών αναφορικά με τα Άρθρα 7 και 8 του σχεδίου νόμου «Κατάργηση και Συγχώνευση Νομικών Προσώπων του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»

13/12/2012. Επιστολή των ΣΠ-ΕΚΚΕ, ΕΕΕ και ΠΟΕΕΚ-Ι προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, με θέμα “Άρθρο 8 του Σχεδίου Νόμου «Κατάργηση και Συγχώνευση Νομικών Προσώπων του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»”

30/11/2012. Δελτίο Τύπου των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με την επαναφορά του χρονοεπιδόματος και την αναγνώριση προϋπηρεσιών, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠ.ΟΙΚ. Αρ. Πρωτ. Οικ. 2/85127/0022/22-11-2012»

26/11/2012. ΕΕΕ – Θέσεις της ΕΕΕ επί του Άρθρου 37 «Θέματα Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας» του υπό διαβούλευση σ/ν «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Παιδείας (αναρτήθηκε στο http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1517)

12/11/2012. Επιστολή των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ προς τον Υπουργό Παιδείας, Καθ. Κ. Αρβανιτόπουλο, με θέμα«Αίτημα άμεσης συνάντησης για τα επείγοντα θέματα των ακαδημαϊκών λειτουργών και των ερευνητών»

05/11/2012. ΕΕΕ – Επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας Καθηγητή Κ. Αρβανιτόπουλο, με θέμα «Επείγοντα προς επίλυση προβλήματα των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ»

05/11/2012. Δελτίο Τύπου των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ, με θέμα «Κάλεσμα για συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις στις 6 & 7 Νοέμβρη»

21/10/2012. Ενημερωτικό Δελτίο των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ με θέμα “Ενημέρωση από τη συνάντηση των Προεδρείων των Ομοσπονδιών ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και της ΕΕΕ με τον Υπουργό Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλο για το Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ», τις συγχωνεύσεις στα Ερευνητικά Κέντρα και άλλα επείγοντα θέματα των ακαδημαϊκών λειτουργών και των ερευνητών

18/10/2012. Δελτίο Τύπου των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ “Θέση των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ για τη φημολογούμενη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων των ΑΕΙ και των Ερευνητικών Κέντρων στο ΤΑΙΠΕΔ”

16/10/2012. ΕΕΕ – ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 18ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

14/10/2012. Επιστολή των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ προς τον Υπουργό Παιδείας, Καθ. Κ. Αρβανιτόπουλο, με θέμα “Αίτημα άμεσης συνάντησης για τις συγχωνεύσεις στα Ερευνητικά Κέντρα, το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» και άλλα επείγοντα θέματα των ακαδημαϊκών λειτουργών και των ερευνητών”

12/10/2012. Δελτίο Τύπου των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ με θέμα “Απάντηση στις τελευταίες δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας για το μισθολογικό των πανεπιστημιακών στη Βουλή των Ελλήνων”

08/10/2012.ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ προς τους Υπουργούς Παιδείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με Θέμα “Παρέμβαση των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ στα Άρθρα 7, 9 και 16 του υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου «Κατάργηση και Συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου καιτου ευρύτερου δημόσιου τομέα» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

07/10/2012. ΕΕΕ -ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ σχετικά με το πρόωρο κλείσιμο της δημόσιας διαβούλευσης επί του νομοσχεδίου «Κατάργηση και Συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

07/10/2012. ΕΕΕ – ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς τους Υπουργούς Παιδείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με Θέμα “Παρέμβαση της ΕΕΕ στα Άρθρα 7, 9 και 16 του υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου «Κατάργηση και Συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου καιτου ευρύτερου δημόσιου τομέα» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

01/10/2012. EEE – Ενημέρωση για τη συνάντηση του ΔΣ της ΕΕΕ με τον Γενικό Γραμματέα Ε&Τ, Καθ. Β. Μάγκλαρη (στις 21-09-2012)

25/09/2012. ΥΠΟΜΝΗΜΑ των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης & Παιδείας, με θέμα «Τα ειδικά μισθολόγια των ακαδημαϊκών δασκάλων και των ερευνητών και οι δραματικές περικοπές που έχει εξαγγείλει η Κυβέρνηση»

24/09/2012. Δελτίο Τύπου των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ με θέμα «ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ στην Πλατεία Συντάγματος μπροστά από τα Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης και ΣΥΝΑΥΛΙΑ στα Προπύλαια την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012»

24/09/2012. Δελτίο Τύπου των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ με θέμα «Αύριο ΤΡΙΤΗ 25/9/2012 θα γίνει συνάντηση των Προεδρείων των Ομοσπονδιών ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και της ΕΕΕ με τον Πρόεδρο των Ανεξάρτητών Ελλήνων κ. Π. Καμένο στις 11:30 και με τη Γενική γραμματέα του ΚΚΕ κ. Α. Παπαρήγα στις 14:00»

24/09/2012. Eπιστολές των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ & ΕΕΕ προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και στον Πρόεδρο της Βουλής με αίτημα την επίδοση διαβήματος σχετικά με το θέμα των μειώσεων των αποδοχών των ακαδημαϊκών δασκάλων.

23/09/2012.ΕΕΕ – ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 26ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

20/09/2012. ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ – Ανοικτή Επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Καθ. Κ. Αρβανιτόπουλο, με θέμα «Σχετικά με το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» για το χωροταξικό ανασχεδιασμό του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης & Έρευνας στη χώρα μας»

20/09/2012.ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ – Ανοικτή πρόσκληση προς τους ακαδημαϊκούς δασκάλους και τους ερευνητές στην ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ την ΤΡΙΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 στις 6 το απόγευμα στο Σύνταγμα

20/09/2012.ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ – Πρόσκληση προς τις Συνόδους Πρυτάνεων / Προέδρων ΑΕΙ και ΕΚ για συνδιοργάνωση της παράστασης διαμαρτυρίας την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου στο Σύνταγμα

12/09/2012. ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ – Δελτίο Τύπου με θέμα “Συναντήσεις των Προεδρείων ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ & ΕΕΕ με Αρχηγούς Κομμάτων και το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

09/09/2012. ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ. Ανοικτή πρόσκληση προς ακαδημαϊκούς και ερευνητές σε εκδήλωση διαμαρτυρίας για το μισθολογικό, την Τρίτη 11/09/2012

06/09/2012. EEE – Δελτίο Τύπου με θέμα “Οι νέες «γενναίες» μειώσεις στο ειδικό μισθολόγιο των Ερευνητών αποστερούν από τη χώρα και την τελευταία ελπίδα ανάπτυξης μέσω της Έρευνας

ΓΓΕΤ- Απαντητική επιστολή με θέμα «Αίτημα επείγουσας παρέμβασης για τις εξαγγελθείσες συγχωνεύσεις σε Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ», Σχετ. Επιστολή ΕΕΕ, Αρ. Πρωτ. Εξ./432/28-08-2012 (19/09/2012)

28/08/2012. ΕΕΕ -Επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Καθ. Κ. Αρβανιτόπουλο, με θέμα «Αίτημα επείγουσας παρέμβασης για τις εξαγγελθείσες συγχωνεύσεις σε Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ»

23/08/2012. Eπιστολή των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ και ΕΕΕ προς τον Υπουργό Οικονομικών, με θέμα «Αίτημα άμεσης συνάντησης των Προεδρείων των 3 Ομοσπονδιών με τις Πολιτικές Ηγεσίες των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας με θέμα την ενημέρωση για τη μισθολογική κατάσταση των μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων, ΕΠ ΤΕΙ και Ερευνητών»

25/07/2012. EEE – Δελτίο Τύπου με θέμα “Συγχώνευση στα συγχωνευμένα!!! Δίχως στόχο, δίχως σχέδιο, δίχως όραμα. Έτσι θα γίνει η πολυπόθητη και πολυσυζητημένη «αναδιάρθρωση του κράτους»;;;

18/07/2012. Δελτίο Τύπου των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ με θέμα «Συνάντηση εκπροσώπων των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ με τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού, Αθλητισμού κ. Κ. Αρβανιτόπουλο στις 17/07/2012»

16/07/2012. ΕΕΕ – Ενημέρωση των μελών για τη συνάντηση εκπροσώπων του ΔΣ της Ένωσης με εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ-EKM

12/07/2012. Επιστολή των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ προς τους Υπουργούς Παιδείας και Οικονομικών με θέμα “Τα ειδικά μισθολόγια των ακαδημαϊκών δασκάλων και των ερευνητών. Αίτημα των Ομοσπονδιών ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και της ΕΕΕ για συνάντηση με τους Υπουργούς Παιδείας και Οικονομικών

06/07/2012. Eπιστολή των Προέδρων των Ομοσπονδιών του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και της ΕΕΕ προς τους 23 νομπελίστες και άλλους διακεκριμένους επιστήμονες, με την οποία εκφράζονται ευχαριστίες και διατυπώνονται σκέψεις για την επιβίωσηκαι περαιτέρω ανάπτυξη του ακαδημαϊκού και ερευνητικού συστήματος της χώρας

05/07/2012. Δελτίο Τύπου των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ με θέμα “Οι Ομοσπονδίες της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας ζητούν άμεση επαναφορά της ΓΓΕΤ στο Υπουργείο Παιδείας. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ;;;

27/06/2012. Επιστολή των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ & ΕΕΕ προς τον Πρωθυπουργό σχετικά με τη ΓΓΕΤ

27/06/2012. Επιστολή των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ & ΕΕΕ προς τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη ΓΓΕΤ

27/06/2012. Επιστολή των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ & ΕΕΕ προς τον Πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ σχετικά με τη ΓΓΕΤ

25/06/2012. Επιστολή των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Καθηγητή Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο,με θέμα “Συγχαρητήρια επιστολή και αίτημα συνάντησης

22/06/2012. Δελτίο Τύπου των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ με θέμα “Αντίδραση των Ομοσπονδιών για τη μεταφορά της ΓΓΕΤ από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων

18/06/2012. EEE – Ενημέρωση για τη συνάντηση εκπροσώπων ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ με τον υπεύθυνο Παιδείας-Έρευνας των “Ανεξάρτητων Ελλήνων” και τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ένωσης σε εκδηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ

08/06/2012.ΕΕΕ – Ενημέρωση των μελών για τη συνάντηση εκπροσώπων της Ένωσης με τους προέδρους των κομμάτων ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ (07/06/2012) και για τη συνάντηση των μελών της Ομάδας Εργασίας και του ΔΣ της ΕΕΕ (06/06/2012)

Δηλώσεις Ευάγγελου Βενιζέλου, Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, μετά τη συνάντησή του με τις ομοσπονδίες των Πανεπιστημιακών Δασκάλων, των διδασκόντων στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (07/06/2012)

Δελτίο Τύπου ΔΗΜΑΡ με θέμα “Συνάντηση του προέδρου της ΔΗΜΑΡ, Φώτη Κουβέλη, με τα προεδρεία της ΠΟΣΔΕΠ, της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών” (07/06/2012)

06/06/2012. Δελτίο Τύπου των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, ΕΕΕ, σχετικά με την επικείμενη συνάντηση των εκπροσώπων τους με τους προέδρους των κομμάτων ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ

05/06/2012. Επιστολή των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, ΕΕΕ προς τα κόμματα της Βουλής, με θέμα «Αίτημα συνάντησης με τους αρχηγούς των κομμάτων της Βουλής»

23/05/2012. ΕΕΕ – Ενημέρωση για τη συνάντηση εκπροσώπων της ερευνητικής κοινότητας με το Γενικό Γραμματέα Ε&Τ, κ. Κωνσταντίνο Κοκκινοπλίτη

15/05/2012. ΕΕΕ – Επιστολή προς το Γενικό Γραμματέα Ε & Τ κ. Κ. Κοκκινοπλίτη, με θέμα «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών»

02/05/2012. Παρουσίαση της ΕΕΕ στην Ημερίδα “Δείκτες ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός πολιτικών για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία (ETAK)” του EKT-EIE

Όλο το διαθέσιμο υλικό της Ημερίδας βρίσκεται στο http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2012-05-02/

30/04/2012. EEE – Eπιστολή του ΔΣ της Ένωσης προς το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών ΙΤΕ, με θέμα «Απάντηση στην Επιστολή του Συλλόγου Ερευνητών ΙΤΕ με θέμα “Δημιουργία Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερευνητών”»

30/04/2012. ΕΕΕ – Επιστολή προς τους Συλλόγους και κοινότητες Ερευνητών των ΕΚ που υπάγονται στο ΥΠΔΒΜΘ, με θέμα «Επικαιροποίηση ομάδας εργασίας ερευνητών»

19/04/2012. ΕΕΕ – Επιστολή προς τα μέλη της Ένωσης με θέμα «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών»

09/04/2012. Eπιστολή των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ & ΕΕΕ προς τον Υπουργό Παιδείας ΔΒΜΘ με θέμα «Σύναψη συμβάσεων μετά την ψήφιση του Ν.4057/2012 και Εφαρμογή της ΚΥΑ 22331/28-12-2011 (ΦΕΚ 673Β΄) στα ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα»

05/04/2012. ΕΕΕ- Επιστολή προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Συνόδου Προέδρων των ΕΚ με θέμα «Τρέχοντα, επείγοντα θέματα που αφορούν στα ΕΚ»

02/04/2012. EEE – 2η ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής προς τα μέλη της Ένωσης σχετικά με τις εκλογές και την επιστολική ψήφο

28/03/2012. Ενημερωτικό Σημείωμα από τη συνάντηση των εκπροσώπων των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ & ΕΕΕ με το Γενικό Γραμματέα Ε&Τ

21/03/2012. EEE – 1η ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής προς τα μέλη της Ένωσης σχετικά με τις εκλογές

21/03/2012. Δελτίο Τύπου των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ & ΕΕΕ με θέμα «Η θέση μας στην τοποθέτηση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κυρίου Φίλιππου Σαχινίδη στη Βουλή σε επερώτηση σχετική με τη μισθολογική κατάσταση των μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων, ΕΠ ΤΕΙ και Ερευνητών»

16/03/2012. Επιστολή των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ & ΕΕΕ προς τους Υπουργούς Οικονομικών και ΠΔΒΜΘ με θέμα «Απώλεια της ήδη αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας στο δημόσιο στα νεοπροσλαμβανόμενα μέλη ΔΕΠ, Ε.Π. των ΤΕΙ και Ερευνητών»

12/03/2012. ΕΕΕ – Επιστολή προς τους Υπουργό Παιδείας ΔΒΜΘ, Γενικό Γραμματέα Ε&Τ, Πρόεδρο του ΕΣΕΤ και Προέδρους των ΔΣ των ΕΚ, με θέμα “Πρόβλημα καταμερισμού του συνόλου της περικοπής του προϋπολογισμού της ΓΓΕΤ του ν. 4051/2012 αποκλειστικά στα Ερευνητικά κέντρα της ΓΓΕΤ

09/03/2012. EEE – Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Ε&Τ, κ. Κ. Κοκκινοπλίτη, με θέμα “Συνταξιούχοι διευθυντές ΕΚ της ΓΓΕΤ και εφαρμογή του ν. 4051/2012

06/03/2012. ΕΕΕ – Επιστολή προς τα μέλη της Ένωσης με θέμα “Σύγκλιση Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΕΕ

03/03/2012. Επιστολή των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ & ΕΕΕ προς τον Αν. Υπουργό Οικονομικών, κ. Φ. Σαχινίδη, με θέμα «Ενημέρωση της Βουλής των Ελλήνων από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Κύριο Φίλιππο Σαχινίδη με ανακριβή και παραπλανητικά στοιχεία για τη μισθολογική κατάσταση των μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων, ΕΠ ΤΕΙ και Ερευνητών»

29/02/2012. Επιστολή των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ & ΕΕΕ προς τους Υπουργούς ΔΜΗΔ και ΠΔΒΜΘ με θέμα «Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου & έργου στους Ειδικούς Λογαριασμούς των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ερευνητικών Κέντρων με τις υπογραφές τεσσάρων Υπουργών και ΑΣΕΠ!!!»

23/02/2012. EEE – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Επείγουσες ρυθμίσεις» του ΥΠΕΠΘ θεμελιώνουν την αποδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού της ΓΓΕΤ

21/12/2012. Δελτίο Τύπου των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ & ΕΕΕ, με θέμα «Το μισθολογικό του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού ΑΕΙ και ΕΚ και η γενικότερη κατάσταση στα Ειδικά Μισθολόγια»

Παρουσιάσεις και βίντεο της ημερίδας “Το ελληνικό ερευνητικό σύστημα ως δημιουργός νέας γνώσης και μοχλός ανάπτυξης”

13/02/2012. Πρόγραμμα ημερίδας με θέμα “Το Ελληνικό ερευνητικό σύστημα ως δημιουργός νέας γνώσης και μοχλός ανάπτυξης” που διοργανώνεται από τις Ομοσπονδίες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΠΟΣΔΕΠ και ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (16 Φεβρουαρίου 2012, ώρα 9.30 πμ, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48)

07/02/2012. Κείμενα, τα οποία η ΕΕΕ κατέθεσε στη δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου “Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία”

12/01/2012. EEE – Πρώτα σχόλια επί των βασικών αρχών του κειμένου διαβούλευσης για το νέο νομοθετικό πλαίσιο της έρευνας

10/01/2012. Ανοικτή Επιστολή των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Καθηγητή Λουκά Παπαδήμο, με θέμα «Αίτημα των Ομοσπονδιών ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και της ΕΕΕ για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό σχετικά με τα θεσμικά και οικονομικά προβλήματα του Ακαδημαϊκού και Ερευνητικού Συστήματος της χώρας»

23/11/2011. ΕΕΕ – Επιστολή προς τον πρόεδρο και τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας

13/12/2011. EEE – Δελτίο Τύπου με θέμα «Νέο πρότυπο διοίκησης Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων»

30/11/2011. EEE – Ενημερωτικό Δελτίο (συνάντηση του ΔΣ της ΕΕΕ και εκπροσώπων των Συλλόγων Ερευνητών με την Υπουργό Παιδείας ΔΒΜΘ κ. Α. Διαμαντοπούλου και το Γενικό Γραμματέα Ε&Τ κ. Κ. Κοκκινοπλίτη)

28/11/2011. Κοινό ενημερωτικό σημείωμα των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ, με θέμα“Ενημέρωση για τη συνάντηση των Προεδρείων των Ομοσπονδιών ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και της ΕΕΕ με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, στις 24/11/2011”

25/11/2011. EEE – Ενημερωτικό Δελτίο (συνάντηση των εκπροσώπων των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ, με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΔΒΜΘ και συνάντηση των εκπροσώπων της ΕΕΕ στη ΓΓΕΤ)

18/11/2011. EEE – Επιστολή προς τα μέλη της Ένωσης με θέμα “Σύγκλιση Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης

16/11/2011. Κοινή επιστολή ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ προς την Υπουργό ΠΔΒΜΘ, κ. Α. Διαμαντοπούλου, με θέμα “Αίτημα συνάντησης των Προεδρείων των Ομοσπονδιών ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και ΕΕΕ με την Υπουργό ΠΔΒΜΘ”

21/10/2011. ΕΕΕ – Ενημέρωση σχετικά με την τροπολογία που πρότεινε η ΕΕΕ στο πολυνομοσχέδιο του Υπ. Οικονομικών

Συνημμένο: Νομοτεχνικές Παρεμβάσεις

18/10/2011. Επιστολή της ΕΕΕ προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ε. Βενιζέλο με θέμα “Εξαιρέσεις από τις διατάξεις περί διαθεσιμότητας και εφεδρείας

18/10/2011. ΕΕΕ – ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 19-20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

12/10/2011. ΕΕΕ – Δελτίο Τύπου

11/10/2011. Αδιόρθωτα Πρακτικά της συνεδρίασης της Ειδικής Επιτροπής Ε & Τ της Βουλής της 11ης Οκτωβρίου 2011

Video της συνεδρίασης της Ειδικής Επιτροπής Ε & Τ της Βουλής της 11ης Οκτωβρίου 2011

11/10/2011. Επιστολή της ΕΕΕ προς την Υπουργό ΠΔΒΜΘ κ. Α. Διαμαντοπούλου, με θέμα “Ορισμός εκπροσώπου της ΕΕΕ στην Ομάδα Εργασίας του νέου θεσμικού πλαισίου για την Έρευνα

30/09/2011. Επιστολή της Υπουργού ΠΔΜΘ κ. Α. Διαμαντοπούλου προς την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών

10/10/2011. ΕΕΕ – Επιστολή προς τον πρόεδρο του του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) Κύριο Δημήτρη Δασκαλόπουλο

09/10/2011. EEE – Αναδιάταξη του Ερευνητικού Ιστού (Σχέδιο)

03/10/2011. Κοινή επιστολή ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ προς τους Υπουργούς Οικονομικών και ΠΔΒΜΘ, με θέμα «Αίτημα άμεσης συνάντησης των ομοσπονδιών ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και της ΕΕΕ με τουςΥπουργούς Οικονομικών και Παιδείας για το Ειδικό Μισθολόγιο μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων, ΕΠΤΕΙ και Ερευνητών»

30/09/2011. EEE – Δελτίο Τύπου

20/09/2011. EEE – Επιστολή προς την Υπουργό ΠΔΒΜΘ κ. Α. Διαμαντοπούλου, με θέμα “Θέσεις της ΕΕΕ στα επείγοντα θέματα που αφορούν τον ερευνητικό ιστό της ΓΓΕΤ

15/09/2011. EEE – Δελτίο Τύπου με θέμα “Ερευνητικά Κέντρα: Από την πρώτη γραμμή πυρός στην εφεδρεία

09/09/2011. Κοινή επιστολή ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ προς τους Υπουργούς Οικονομικών και ΠΔΒΜΘ, με θέμα “Δέσμευση της Κυβέρνησης για τη διατήρηση του ειδικού μισθολογίου και αίτημα άμεσης συνάντησης των ομοσπονδιών ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και της ΕΕΕ με τους Υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας για το Ειδικό Μισθολόγιο μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων, ΕΠ ΤΕΙ και Ερευνητών

09/08/2011. Έγγραφο του ΔΣ της ΕΕΕ προς τα μέλη της Ένωσης, σχετικά με την από 4/8/2011 επιστολή του Συλλόγου Ερευνητών ΙΤΕ (αριθ. πρωτ. ΣΕΙΤΕ 3/2001) για το άρθρο 24, παρ. 2 του σχεδίου νόμου για τα ΑΕΙ.

07/08/2011. Κοινή επιστολή ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ προς την Υπουργό ΠΔΒΜΘ κ. Α. Διαμαντοπούλου, με θέμα “Αίτημα παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προτάσεων στο ερευνητικό πρόγραμμα «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»

30/07/2011. ΕΕΕ – Επιστολή προς την Υπουργό ΠΔΒΜΘ κ. Α. Διαμαντοπούλου, με θέμα “Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 24 του σχεδίου νόμου «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»”

29/07/2011. Διαβίβαση (αδιόρθωτων) Πρακτικών της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων (26-27/07/11) για το σχέδιο νόμου για τα ΑΕΙ

29/07/2011. Δελτίο Τύπου των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ, με θέμα “Περικοπές στο ερευνητικό επίδομα μελών ΔΕΠ, ΕΠ ΤΕΙ και ερευνητών”

26/07/2011. ΕΕΕ – Επιστολή προς την Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων κ. Χ. Αράπογλου, με θέμα “Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί του σχεδίου νόμου «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»

26/07/2011. ΕΕΕ – Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Κ. Κοκκινοπλίτη με θέμα “ΑΡΙΣΤΕΙΑ: Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων

24/07/2011. Ανοικτή επιστολή των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, με θέμα “Ενημέρωση του κ. Πρωθυπουργού για την πραγματική κατάσταση, που επικρατεί σήμερα στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης & Έρευνας στη χώρα μας”

24/07/2011. Επιστολή των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών και την Υπουργό ΠΔΒΜΘ, με θέμα ” Αίτημα άμεσης συνάντησης των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και ΕΕΕ με τους Υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας για τοΕιδικό Μισθολόγιο μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων, ΕΠ ΤΕΙ και Ερευνητών”

22/07/2011. Κοινό Δελτίο Τύπου ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ με θέμα ” Πρώτη αντίδραση των δύο Ομοσπονδιών ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και της ΕΕΕ για το σχέδιο νόμου του ΥΠΔΒΜΘ «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» που κατατέθηκε στη Βουλή στις 21 Ιουλίου 2011

21/07/2011. EEE – Επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας κ. Α. Διαμαντοπούλου, με θέμα “Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί του προσχεδίου νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση

20/07/2011.Παρουσίαση των εκπροσώπων της ΕΕΕ στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων.

18/07/2011. Κοινό Δελτίο Τύπου ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ για τη συνάντηση εκπροσώπων τους με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΔΒΜΘ.

12/07/2011.ΕΕΕ – Ανακοίνωση σχετικά με την πρόσφατη δήλωση της Αναπληρώτριας Υπουργού ΠΔΒΜΘ για τα ερευνητικά Ινστιτούτα.

05/07/2011. ΕΕΕ – Δελτίο Τύπου αναφορικά με το προσχέδιο νόμου «Οργάνωση Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ανεξάρτητη Αρχή για τη Διασφάλιση και Πιστοποίηση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση»

05-07-11. Δήλωση της Υπουργού μετά τη συνάντηση με ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ ΤΕΙ και ΕΕΕ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ανεξάρτητη Αρχή για τη Διασφάλιση και Πιστοποίηση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση»

16/06/2011.Παρουσίαση των εκπροσώπων της ΕΕΕ στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων, με θέμα “Το ερευνητικό σύστηματης Ελλάδας: Ιστορική Διαδρομή, Παρούσα Κατάσταση, Προοπτικές“.

Video της συνεδρίασης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ε & Τ, με θέμα “ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών κ. Δ. Λουκά

16/06/2011. Ενημερωτικό Σημείωμα των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ για τη συνάντηση εκπροσώπων τους με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, στις 10/06/2011.

06/06/2011. Επιστολή ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ προς τον Υφυπουργό Παιδείας Καθ. Ι. Πανάρετο, με θέμα “Αίτημα παράτασης της προθεσμίας υποβολής πλήρων προτάσεων στο πρόγραμμα «ΘΑΛΗΣ»

01/06/2011. Κοινό Δελτίο Τύπου ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ, με θέμα “Θέσεις των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ για τις διαδικασίες αξιολόγησης και χρηματοδότησης των ερευνητικών προγραμμάτων

31/05/2011. ΕΕΕ – Ενημέρωση για τη συνάντηση εκπροσώπων της ερευνητικής κοινότητας με το Γενικό Γραμματέα Ε&Τ, κ. Κωνσταντίνο Κοκκινοπλίτη

26/05/2011. Υπόμνημα Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών προς τον Γενικό Γραμματέα Ε&Τ κ. Κωνσταντίνο Κοκκινοπλίτη

25/05/2011. Εκδηλώσεις των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ την 1η Ιουνίου 2011

20/05/2011. ΕΕΕ – Επιστολή προς τον Υφυπουργό ΠΔΒΜΘ, Καθηγητή Ιωάννη Πανάρετο, που αφορά τη “Συλλογή Στοιχείων για τα ΕΚ/Ι από το ΥΠΔΒΜΘ

13/05/2011.Ενημέρωση επί της συνέντευξης τύπου των προέδρων ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ, στις 5/5/11

29/04/2011. ΕΕΕ- Επιστολή προς κ. Κ. Κοκκινοπλίτη, Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας

18/04/2001. Ενημέρωση για την παράσταση διαμαρτυρίας ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ στο ΥΠΔΒΜΘ και τη συνάντηση με τον Υφυπουργό Παιδείας

12/04/2011. Κοινή επιστολή ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ προς την Υπουργό ΠΔΒΜΘ κ. Α. Διαμαντοπούλου με θέμα «Αίτημα συνάντησης των Προεδρείων των Ομοσπονδιών ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και ΕΕΕ»

12/04/2011. Ενημέρωση των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ για τη συνάντηση των προέδρων τους με τα μέλη του ΕΣΕΤ

08/ 04/2011.EEE- Ανακοίνωση/κάλεσμα σε τρίωση στάση εργασίας

06/04/2011. ΕΕΕ – Ενημερωτικό σημείωμα προς τα μέλη της Ένωσης με θέμα “Συναντήσεις ΕΕΕ με Rand και ΕΣΕΤ

18/03/2011. ΕΕΕ – Ενημερωτικό σημείωμα προς τα μέλη της Ένωσης

14/03/2011. ΕΕΕ – Επιστολή προς τον Υφυπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Καθηγητή Ιωάννη Πανάρετο, που αφορά τη “διαβούλευση με θέμα «Στοιχεία για Ερευνητικά Κέντρα»”

03/03/2011. Κοινή επιστολή ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ προς τους Υπουργούς ΠΔΒΜΘ και Υπ.Οικ., με θέμα “Ειδικό Μισθολόγιο μελών ΔΕΠ, ΕΠ ΤΕΙ και Ερευνητών – Προσχέδιο Μελέτης για τις Μισθολογικές εξελίξεις στο Δημόσιο – Δημοσιογραφικές αναφορές για φερόμενες ως δηλώσεις του Υπουργού κ. Ι. Ραγκούση”

22/02/2011. ΕΕΕ – ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

21/02/2011. ΕΕΕ – Επιστολή προς τον Πρόεδρο τα Μέλη της Συνόδου Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων με θέμα “Πρόσκληση της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών στις Συνεδρίες της Συνόδου

08/02/2011. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ με θέμα «Σχετικά με τις πρόσφατες ανακοινώσεις της Υπουργού Παιδείας για τη χρηματοδότηση της έρευνας».

04/02/2011. ΕΕΕ – Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

12/01/2010. ΕΕΕ – Επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας κ. Α. Διαμαντοπούλου, με θέμα “Προβληματισμοί της ερευνητικής κοινότητας των ΕΚ για την αντιμετώπιση των σχετικών με την έρευνα ζητημάτων από την πολιτική ηγεσία

22/12/2010. Συμβολή της Ερευνητικής Κοινότητας στη Διαβούλευση για τη Μεταρρύθμιση της Ανώτατης Εκπαίδευσης

14/12/2010. ΕΕΕ – ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 15ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

13/12/2010. ΕΕΕ – Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών κύριο Γ. Παπακωνσταντίνου, με θέμα “Αίτημα εξαίρεσης των Ερευνητικών Κέντρων ΝΠΙΔ από το νομοσχέδιο «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας

13/12/2010. ΕΕΕ – Επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας κ. Α. Διαμαντοπούλου, με θέμα “Ενημέρωση επί των πρόσφατων εργασιών του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας

06/12/2010. ΕΕΕ – Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, με θέμα “Διαδικασίες κρίσης και προαγωγής ερευνητών

29/11/2010. ΕΕΕ- Ενημερωτικό Σημείωμα

29/11/2010. ΕΕΕ – Ομάδα Εργασίας Ερευνητών

26/11/2010. Επιστολή Υπουργού Παιδείας με θέμα “Διαβούλευση για τη Μεταρρύθμιση της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Σχετικό (1): Πίνακας Αποδεκτών

Σχετικό (2): Κείμενο διαβούλευσης

26/11/2010. Επιστολή προς τα μέλη του ΕΣΕΤ, με θέμα “Θέματα διοίκησης Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων

05/11/2010. EEE – Πρόταση συγκρότησης ομάδας εργασίας ερευνητών

25/10/2010. ΕΕΕ – Ενημέρωση για τη συνεδρία Δ.Σ. της ΕΕΕ της 19/Οκτωβρίου /2010

15/10/2010. ΕΕΕ – Πρόταση σύστασης Κέντρου Μελετών

Κέντρο Μελετών – Σχετικό (1): Κέντρο Μελετών & Ανάπτυξης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας: σκοπιμότητα, ίδρυση, διοίκηση

Κέντρο Μελετών – Σχετικό (2): Συνοπτική περιγραφή του έργου της σύστασης και ανάπτυξης της λειτουργίας του Κέντρου Μελετών (και Ανάπτυξης) της τριτ/θμιας Εκπαίδευσης και της Έρευνας

15/10/2010. Επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου, με θέμα “Απόλυση ερευνητριών από το Ερευνητικό Κέντρο ‘Αλέξανδρος Φλέμινγκ

13/10/2010. Κοινή Ανακοίνωση ΕΕΕ, ΠΟΕΕΚ-Ι και ΠΟΣΕΕΙΙΔ με θέμα “Διαμόρφωση κοινών προτάσεων για το νέο θεσμικό πλαίσιο Ε&Τ

13/10/2010. Ανακοίνωση ΕΕΕ με θέμα “Διαβούλευση για το νέο θεσμικό πλαίσιο

27/09/2010. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ με θέμα: Τελευταία παρέμβαση των 3 Ομοσπονδιών του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευση και της Έρευνας για τη διαδικασία αξιολόγησης των ερευητικών προγραμμάτων «ΘΑΛΗΣ» και «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»

23/09/2010. Ενημέρωση για την κοινή συνέντευξη τύπου ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ

23/09/2010. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ των προέδρων των Ομοσπονδιών των Α.Ε.Ι. και των Ερευνητικών Κέντρων της χώρας για τις διαδικασίες αξιολόγησης των δράσεων ΘΑΛΗΣ και ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

20/09/2010. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ

20/09/2010. Κοινή Ανακοίνωση ΕΕΕ, ΠΟΕΕΚ-Ι και ΠΟΣΕΕΙΙΔ με θέμα «Ενημέρωση για τη δεύτερη συνάντηση εκπροσώπων συνδικαλιστικών φορέων με τον Γενικό Γραμματέα Ε&Τ, κ. Α. Μητσό»

14/09/2010. Κοινό Δελτίο Τύπου ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ για το πρόγραμμα Θαλής

30/08/2010. Προς Υφυπουργό ΥΠΔΒΜΘ κ. Ιωάννη Πανάρετο. Επείγοντα Λειτουργικά Προβλήματα των Ερευνητικών Κέντρων

28/8/2010. Επιστολή ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ & ΕΕΕ προς Υφυπουργό ΥΠΔΒΜΘ κ. Ιωάννη Πανάρετο. Διαδικασία αξιολόγησης των προγραμμάτων βασικής έρευνας «ΘAΛΗΣ» και «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»

27/08/2010. Ενημέρωση για τη συνάντηση εκπροσώπων συνδικαλιστικών φορέων με τον Γενικό Γραμματέα Ε&Τ, κ. Α. Μητσό

23/07/2010. Οι ανακοινώσεις της Υπουργού Παιδείας για το «Σχέδιο για την Έρευνα, Όραμα για την Έξυπνη Ανάπτυξη»

08/04/2010. Προς Υπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου. Άνισες Περικοπές Αμοιβών στο Ερευνητικό Προσωπικό

09/03/2010. Δελτίο Τύπου. Σχετικά με τα ανακοινωθέντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης

27/01/10. Προς Πρόεδρο ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ κ. Ν. Σταυρακάκη. Επιστολή 14ης Ιανουαρίου ΠΟΣΔΕΠ “Προβλήματα με το Πρόγραμμα Βασικής Έρευνας «ΘΑΛΗΣ»

22/01/2010. Ενημέρωση για τη συνάντηση εκπροσώπων της Ένωσης Ε.Ε. με το Γενικό Γραμματέα Ε&Τ, κ. Α. Μητσό

22/01/2010. Προς Γενικό Γραμματέα Ε&Τ κ. Α. Μητσό. Υπόμνημα Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών

12/01/2010. Προς κ. Ν. Σταυρακάκη, Πρόεδρο ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ. Συγκρότηση Δ.Σ. της ΕΕΕ

12/01/2010. Προς κ. Α. Μητσό, Γενικό Γραμματέα Ε&Τ. Συγκρότηση Δ.Σ. της ΕΕΕ

31/12/2009. Συγκρότηση Δ.Σ. της ΕΕΕ