Σύλλογος Ερευνητών «ΑΘΗΝΑ»: Θέσεις επί του σχεδίου νόμου για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία»

Σύλλογος Ερευνητών Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Θέσεις επί του σχεδίου νόμου για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία»

Σύλλογος Ερευνητών & Σύλλογος Εργαζομένων ΕΚΕΤΑ: Θέσεις επί του σχεδίου νόμου για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία»

Σύλλογος Ερευνητών ΕΚΕΦΕ «Δ»: Θέσεις επί του σχεδίου νόμου για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία»

Σύλλογος Ερευνητών ΕΛΚΕΘΕ: Θέσεις επί του σχεδίου νόμου για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία»

Σύλλογος Ερευνητών ΙΤΕ: Θέσεις επί του σχεδίου νόμου για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία»

Σύλλογος Προσωπικού ΕΙΕ: Θέσεις επί του σχεδίου νόμου για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία»

Σύλλογος Προσωπικού ΕΚΚΕ: Θέσεις επί του σχεδίου νόμου για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία»

Σύλλογος Ερευνητικού Προσωπικού Ακαδημίας Αθηνών: Θέσεις επί του σχεδίου νόμου για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία»

Σύλλογος Ερευνητών ΕΚΕΦΕ “Δ”. Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Ε&Τ, Καθηγ. Β. Μάγκλαρη, με θέμα «Αναφορικά με τα κείμενα που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΓΓΕΤ (08/03/2013) με θέμα “Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία: Καταλύτες για το Ξεπέρασμα της Κρίσης”» (27/03/13)

ΠΟΕΕΚ-Ι. Επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας Καθηγ. Κ. Αρβανιτόπουλο, με θέμα “Απαράδεκτη παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας Καθ. Β. Μάγκλαρη σε μεγάλη ερευνητική υποδομή του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.” (20/03/2013)

Συντονιστές Έργων «ΘΑΛΗΣ» του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος». Επιστολή-Διαμαρτυρία προς τον Υπουργό Παιδείας για τα έργα “ΘΑΛΗΣ” (19/03/13)

Σύλλογος Προσωπικού ΕΚΚΕ. Ευχαριστήρια Επιστολή προς την ΕΕΕ, την ΠΟΕΕΚ-Ι και τα ΔΣ των Συλλόγων των Εργαζομένων των Ερευνητικών Κέντρων (16/01/2013)

ΣΠ-ΕΚΚΕ, ΕΕΕ, ΠΟΕΕΚ-Ι. Πρόσκληση σε συνέντευξη Τύπου (26/11/2012)

Σύλλογος Προσωπικού ΕΚΚΕ. Επιστολή προς τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης (12/10/2012)

Σύλλογος Ερευνητών ΕΚΕΦΕ “Δ”. Επιστολή προς τους Υπουργούς Παιδείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης με θέμα “Σχέδιο νόμου: «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα»” (05/10/2012)

Σύλλογος Προσωπικού ΕΚΚΕ. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (25/09/2012)

Σύλλογος Προσωπικού ΕΚΚΕ. ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ, 11 Σεπτεμβρίου 2012

Σύλλογος Ερευνητών Δημοκρίτου. ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ, Apply 11 Σεπτεμβρίου 2012

Σύλλογος Ερευνητών ΕΚ “Αθηνά”. Εκδήλωζη Διαμαρτυρίας την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012

Ένωση Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ. Συμμετοχή σε συλλαλητήρια

Σύλλογος Προσωπικού ΕΙΕ. ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ, 11 Σεπτεμβρίου 2012

Σύλλογος Προσωπικού ΕΙΕ. Δελτίο Τύπου για τις εξαγγελθείσες συγχωνεύσεις (30/07/2012)

Σύγκλητος του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Oμόφωνη απόφαση για την εξαγγελθείσα συγχώνευση ΕΚΚΕ-ΕΙΕ (30/07/2012)

Σύλλογος Προσωπικού ΕΚΚΕ. Επιστολή προς τους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης &Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, κλπ. για τις συγχωνεύσεις (26/07/2012)

ΠΟΕΕΚ-Ι. Δελτίο Τύπου με θέμα «Διαμαρτυρία για την εξαγγελθείσα συγχώνευση ΕΚΚΕ- ΕΙΕ» (26/07/2012)

Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία. Δελτίο Τύπου για τις εξαγγελθείσες συγχωνεύσεις (26/07/2012)

Προσωπικό ΚΕΤΕΑΘ. Ανακοίνωση για τις εξαγγελθείσες συγχωνεύσεις (25/07/2012)

Σύλλογος Προσωπικού ΕΚΚΕ. Έκτακτη Ανακοίνωση για τις εξαγγελθείσες συγχωνεύσεις (24/07/2012)

ΠΟΕΕΚ-Ι. Δελτίο Τύπου (24/07/2012)

Επιστολή συναδέλφων του ΕΚΚΕ προς το ΔΣ της ΕΕΕ (23/07/2012)

Σύλλογος Προσωπικού ΕΚΚΕ. Δελτίο Τύπου (23/07/2012)

Σύλλογος Προσωπικού ΕΚΚΕ. Έγγραφο του ΣΠ-ΕΚΚΕ, με θέμα “Βασικές θέσεις για το χαρακτήρα και το ρόλο της έρευνας” (20/07/2012)

Σύλλογος Ερευνητών Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Επιστολή διαμαρτυρίας του Συλλόγου Ερευνητών ΕΑΑ σχετικά τη μεταφορά της ΓΓΕΤ από το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και την ΚΥΑ για τους ΕΛΚΕ των ΕΚ (02-07-2012)

Ένωση Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ. Επιστολή του Δ.Σ. της Ε.Ε. ΕΘΙΑΓΕ προς την ΕΕΕ σχετικά τη μεταφορά της ΓΓΕΤ από το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης (02/07/2012)

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. Επιστολή προς τη Σύνοδο Προέδρων ΕΚ σχετικά τη μεταφορά της ΓΓΕΤ από το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης (28/06/2012)

ΠΟΣΔΕΠ. Απόφαση της Δ.Ε. της ΠΟΣΔΕΠ, με θέμα “Αντίδραση για τη μεταφορά της ΓΓΕΤ και της ΓΓ Δια Βίου Μάθησης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, αντίστοιχα” (28/06/2012)

Σύλλογος Ερευνητών Δημοκρίτου. Δελτίο Τύπου του ΔΣ του ΣΕΔ σχετικά με την μεταφορά της ΓΓΕΤ στο Υπουργείο Ανάπτυξης (28/06/2012)

Σύλλογος Ερευνητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών. Επιστολή του Δ.Σ. του ΣΕΠΑΑ προς την ΕΕΕ σχετικά τη μεταφορά της ΓΓΕΤ από το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης (27/06/2012)

ΠΟΕΕΚ-Ι. Δελτίο Τύπου σχετικό με τη μεταφορά της ΓΓΕΤ στο Υπουργείο Ανάπτυξης (27/06/2012)

Σύλλογος Προσωπικού ΕΙΕ. Επιστολή διαμαρτυρίας του Συλλόγου Προσωπικού του ΕΙΕ σχετικά τη μεταφορά της ΓΓΕΤ από το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης (25-06-2012)

Σύλλογος Προσωπικού ΕΚΚΕ. Επιστολή διαμαρτυρίας του Συλλόγου Προσωπικού του ΕΚΚΕ σχετικά τη μεταφορά της ΓΓΕΤ από το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης (22-06-2012)

_____________________________________________________________________________

Σύλλογος Ερευνητών ΙΤΕ. Επιστολή προς το ΔΣ Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών, με θέμα “Δημιουργία Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερευνητών” (06-06-12)

Σύλλογος Ερευνητών «ΑΘΗΝΑ». Επιστολή προς το ΔΣ Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών, με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με την οικονομική κατάσταση των ερευνητών του ΕΚ “Αθηνά”» (21-05-12)

Σύλλογος Ερευνητών ΙΤΕ. Επιστολή προς το ΔΣ Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών, με θέμα “Δημιουργία Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερευνητών” (25-04-12)

ΠΟΕΕΚ-Ι. Δελτίο Τύπου με θέμα «Συνάντηση των εκπροσώπων της Π.Ο.Ε.Ε.Κ.-Ι. & των Συλλόγων με τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» (20-04-2012)

Σύλλογος Ερευνητών Δημοκρίτου ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»:Δελτίο Τύπου, με θέμα “Αναδιάρθρωση του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»” (23-02-2012)

Σύλλογος Προσωπικού ΕΚΚΕ: Επισημάνσεις για το «σχέδιο νόμου» και το ΕΚΚΕ

Σύλλογος Προσωπικού ΕΚΚΕ: Επιστολή προς το ΔΣ της ΕΕΕ με προτάσεις επί της διαδικασίας διαβούλευσης

Σύλλογος Ερευνητών Δημοκρίτου ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: Κείμενο που αναρτήθηκε στη δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία»

Σύλλογος Ερευνητών Δημοκρίτου ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: Κείμενο που αναρτήθηκε στη δημόσια διαβούλευση για την Αναδιάρθρωση του Ερευνητικού Ιστού

Σύλλογος Ερευνητικού Προσωπικού Ακαδημίας Αθηνών. Κείμενο που αναρτήθηκε στη δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Ερευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία»

Σύλλογος Προσωπικού ΕΙ Παστέρ. Κείμενο που αναρτήθηκε στη δημόσια διαβούλευση για την Αναδιάρθρωση του Ερευνητικού Ιστού

Σύλλογος Προσωπικού ΕΛΚΕΘΕ: Κείμενο που αναρτήθηκε στη δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Ερευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία»

Σύλλογος Προσωπικού ΕΙΕ: Κείμενο που αναρτήθηκε στη δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Ερευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία»

Σύλλογος Προσωπικού ΕΚΚΕ: Κείμενο που αναρτήθηκε στη δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Ερευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία»

Σύλλογος Προσωπικού ΕΚΚΕ: Κείμενο που αναρτήθηκε στη δημόσια διαβούλευση για την Αναδιάρθρωση του Ερευνητικού Ιστού

ΠΟΕΕΚ-Ι. Κείμενο που αναρτήθηκε στη δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Ερευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία»

Επιστολή του Συλλόγου Ερευνητών Δημοκρίτου (ΣΕΔ) προς την Υπουργό ΠΔΒΜΘ κ. Α. Διαμαντούλου, με θέμα «Αναδιάρθρωση του Ερευνητικού Ιστού» (07-12-2011)

ΠΟΕΕΚ-Ι. Πρόσκληση σε ημερίδα με θέμα “Δημόσιος χαρακτήρας της Έρευνας, και νέο νομοθετικό πλαίσιο” στις 12/12/11 και ώρα 10.00, στο ΕΙΕ (05-12-2011).

Επιστολή του Πανελληνίου Συλλόγου Εργαζομένων στο ΕΛΚΕΘΕ προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΔΒΜΘ με θέμα «ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» (25-11-2011)

Θέσεις του Συλλόγου Ερευνητών/ΕΛΕ του ΕΚ “Αθηνά” για το θεσμό των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (03-11-2011)

Δελτίο Τύπου του Συλλόγου Ερευνητών Δημοκρίτου (01-11-2011)

Θέσεις του Συλλόγου Ερευνητών του ΕΚ “Αθηνά” στη συζήτηση περί αναδιάρθρωσης του ερευνητικού ιστού (20/10/2011)

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. Επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας σχετικά με τροποποίηση του πολυνομοσχεδίου για ερευνητές και ΕΛΕ (19-10-2011).

Κείμενο θέσεων του ΔΣ του Συλλόγου Προσωπικού ΕΚΚΕ για την αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού (14-10-2011)

Κείμενο θέσεων του Συλλόγου Προσωπικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Σ.Π.-Ε.Ι.Ε.) για την αναδιάρθρωση του ελληνικού ερευνητικού ιστού (11-10-2011)

Επιστολή του Συλλόγου Ερευνητών Δημοκρίτου (ΣΕΔ) προς την Υπουργό ΠΔΒΜΘ κ. Α. Διαμαντούλου, με θέμα “Αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού της χώρας” (27-09-2011)

Επιστολή του Συλλόγου Προσωπικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Σ.Π.-Ε.Ι.Ε.) προς τον Γενικό Γραμματέα Ε&Τ κ. Κ. Κοκκινοπλίτη (19-09-2011)

ΠΟΕΕΚ-Ι. Δελτίο Τύπου με θέμα “Μετατροπή των Ερευνητικών Κέντρων από Ν.Π.Δ.Δ. σε Ν.Π.Ι.Δ.” (13-09-2011)

Επιστολή του Συλλόγου Ερευνητών/ΕΛΕ του Ερευνητικού Κέντρο “Αθηνά” προς την ΕΕΕ (13-09-2011)

Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Σ. Π. -Ε.Ι.Ε). Επιστολή προς την Υπουργό ΠΔΒΜΘ, κ. Α. Διαμαντοπούλου (30-08-2-11)

Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Σ. Π. -Ε.Ι.Ε). Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Ε&Τ, κ. Κ. Κοκκινοπλίτη (24-08-2-11)

Eπιστολή του Συλλόγου Ερευνητών ΙΤΕ προς την ΕΕΕ “σχετικά με το άρθρο 24, παρ. 2 του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για την Ανώτατη Εκπαίδευση” (04-08-2011).

Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Ψήφισμα συμπαράστασης για το ΙΓΜΕ (13-07-2011)

ΠΟΕΕΚ-Ι. Ενημέρωση για τη συνάντηση αντιπροσωπείας της Ομοσπονδίας με τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας (30-05-2011)

Σύλλογος Ερευνητών Δημοκρίτου. Ανακοίνωση σχετικά με τη Συλλογή Στοιχείων για τα Ερευνητικά Κέντρα/Ινστιτούτα (17-05-2011)

ΠΟΕΕΚ-Ι. Ενημέρωση για τη συνάντηση αντιπροσωπείας της ομοσπονδίας Π.Ο.Ε.Ε.Κ.Ι. με την Υπουργό Παιδίας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Ά. Διαμαντοπούλου (24-02-2011)

ΠΟΕΕΚ-Ι. Επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα “Προτάσεις ΠΟΕΕΚ-Ι” (22-02-2011)

ΠΟΣΔΕΠ. Απόφαση ΕΓ, με θέμα “σχετικά με τη συζήτηση για την μεταρρύθμιση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΕΣΥΠ” (18/02/2011)

ΠΟΕΕΚ-Ι. Επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα “καθυστέρηση καταβολής αποδοχών” (11-02-2011)

ΠΟΕΕΚ-Ι. Δελτίο Τύπου: ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ. (04-02-2011)

ΠΟΕΕΚ-Ι Επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα “1.Μειώσεις στους Τακτικούς Προϋπολογισμούς των Ερευνητικών Κέντρων. 2.Διοικητικά Συμβούλια Ερευνητικών Κέντρων” (02-02-2011)

ΠΟΣΔΕΠ / ΟΣΕΠ-ΤΕΙ. Δελτίο Τύπου με θέμα “Συνάντηση ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ με τους Υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας για το Ειδικό Μισθολόγιο των Διδασκόντων και των Ερευνητών του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας” (25-01-11)

ΠΟΕΕΚ-Ι. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (13-12-10)

ΠΟΕΕΚ-Ι. Ανακοίνωση (4-11-10)

ΠΟΕΕΚ-Ι. Ενημέρωση για συμμετοχή στη διευρυμένη συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΕ (4-11-10)

Σύλλογοι Ερευνητών ΕΑ & ΙΤΕ. Δελτίο Τύπου με θέμα «Παρατηρήσεις των ΔΣ των Συλλόγων Ερευνητών Εθνικού Αστεροσκοπείου και Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ) επί της προκήρυξης ΕΣΠΑ για την ίδρυση “Κέντρου Μελετών & Ανάπτυξης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης & Έρευνας”» (19-10-10)

Επιστολή συλλόγων Ερευνητών ΕΑ & ΙΤΕ προς το ΔΣ της ΕΕΕ (18-10-10)

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. Θέματα που εκκρεμεί να απαντηθούν σχετικά με το σχέδιο αρχών του θεσμικού πλαισίου για την Ε.Τ.Α.Κ.

ΠΟΣΔΕΠ. Επιστολή προς την Υπουργό σχετικά με τους μεταδιδάκτορες (29-09-10)

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. Ενημερωτικό δεύτερης συνάντησης των συνδικαλιστικών φορέων με τον ΓΓΕΤ (10-09-10)

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. Προτάσεις για το Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Έρευνας & Τεχνολογίας

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. Ενημερωτικό Συνάντησης των Συνδικαλιστικών Φορέων με τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας (27-08-2010)

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. Ενημερωτικό Συνάντησης με την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (28-07-2010)

ΠΟΕΕΚ-Ι. Καθυστέρηση καταβολής μισθών (20/05/2010)

Σύλλογος Ερευνητών Δημοκρίτου. Ενημέρωση (13-05-2010)

Δελτίο τύπου Ομοσπονδιών ΑΕΙ-ΕΕΕ 12/05/2010

ΠΟΕΕΚ-Ι. Ενημέρωση για συνάντηση με ΓΓΕΤ (10-05-2010)