Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών 2012-2014

Πρόεδρος: Στουμπούδη Μαρία, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, mstoum@hcmr.gr

Αντιπρόεδρος: Χατζηιωάννου Αριστοτέλης, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, achatzi@eie.gr

Γ. Γραμματέας: Κωνσταντοπούλου Μαρία, ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, mkonstan@bio.demokritos.gr

Ταμίας: Κατσίκη Αγγελική-Βασιλική, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, cats@hcmr.gr

Μέλη:

Νορμάντ Πασκάλ, ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”

Μαχιάς Θανάσης, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

Μπεκιάρης Άγγελος, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Ουρανία Πολυκανδριώτη, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Τζεβελέκου Μαρία, Αθηνά – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

♦ Αποτελέσματα εκλογών ΕΕΕ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

♦ Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 20 Μαΐου 2013)

♦ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

♦ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

♦ Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 20 Μαρτίου 2014)

 

Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών 2009-2012

Πρόεδρος: Λουκάς Δημήτρης, Δημόκριτος, loukas@inp.demokritos.gr

Αντιπρόεδρος: Χατζηιωάννου Αριστοτέλης, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, achatzi@eie.gr

Γ. Γραμματέας: Στουμπούδη Μαρία, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, mstoum@hcmr.gr

Ταμίας: Κατσίκη Αγγελική-Βασιλική, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, cats@hcmr.gr

Μέλη:

Καψιμάλης Βασίλειος, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, kapsim@ath.hcmr.gr

Μιχαηλίδου Άννα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, amihail@eie.gr

Μπονάτσος Διονύσης, Δημόκριτος, bonat@inp.demokritos.gr

Παπαδόπουλος Κων/νος, Δημόκριτος, costas.papadopoulos@cern.ch

Σωτηρόπουλος Παναγιώτης, Αθηνά, psotirop@ipet.gr

♦ Αποτελέσματα εκλογών ΕΕΕ 2009

♦ Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 17 Φεβρουαρίου 2011)

♦ Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 30 Νοεμβρίου 2011)

Απολογισμός Πεπραγμένων Δ.Σ. για το διάστημα Δεκέμβριος 2009 – Μάρτιος 2012

♦ Πρακτικό Γενικής Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 15 Μαρτίου 2012)