Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών 2015-2017

Πρόεδρος:

Κωνσταντοπούλου Μαρία, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,

 mkonstan@bio.demokritos.gr

Αντιπρόεδρος:

Μαχιάς Θανάσης, ΕΛΚΕΘΕ

 amachias@hcmr.gr

Γ.Γραμματέας:

Γραμματέας: Χατζηγιάννη Ανδρομάχη, ΕΚΚΕ

 ahadji@ekke.gr

Ταμίας:

Πολυκανδριώτη Ουρανία, ΕΙΕ

 ranpoly@eie.gr

Μέλη:

Αργείτης Παναγιώτης, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Αυφαντοπούλου Γεωργία, ΕΚΕΤΑ

Λιβανίου Ευαγγελία, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Νορμάντ Πασκάλ, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Σακελλαρίου Δημήτρης, ΕΛΚΕΘΕ