Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών 2017-2019

Πρόεδρος: Κωνσταντοπούλου Μαρία, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,  mkonstan@bio.demokritos.gr
Αντιπρόεδρος: Μαχιάς Θανάσης, ΕΛΚΕΘΕ  amachias@hcmr.gr
Γεν. Γραμματέας: Τσιροπούλα Γεωργία, ΕΑΑ georgia@noa.gr
Ταμίας: Πολυκανδριώτη Ουρανία, ΕΙΕ  ranpoly@eie.gr
Μέλη: Κορρές Γεράσιμος, ΕΛΚΕΘΕ
Νορμάντ Πασκάλ, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος»
Παραβατού Μαρία, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος»

Σακελλαρίου Δημήτρης, ΕΛΚΕΘΕ

Χατζηγιάννη Ανδρομάχη, ΕΚΚΕ