Ερευνητικοί φορείς εποπτευόμενοι από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας

1. Αθηνά – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

2. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Ε.Α.Α.

3. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.)

4. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)

5. Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ”ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”

6. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.)

7. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / ΕΚΤ

8. Ελληνικό Ινστιτούτο PASTEUR / Ε.Ι.Π.

9. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)

10. Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών (Ε.ΚΕ.Β.Ε.) ”ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ”

11. Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (Ι.Τ.Ε.)

12. Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Θεσσαλίας» (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.)

Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Copyright 2010 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Δημόσιων Ερευνητικών Φορέων. Copyright 2010 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Ομιλία του προέδρου της Ένωσης στο Διεθνές Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ «Το Πανεπιστήμιο στον 21ο αιώνα: Όραμα, Προβλήματα και Προοπτικές» (23-25 Απριλίου 2010)