Αίτημα τροποποίησης άρθρων του Ν. 4765/2021 σχετικά με την πρόσληψη ΙΔΟΧ και Ειδικού
Επιστημονικού Προσωπικού στα Ερευνητικά Κέντρα

EEE_EX_547-24-03-2021_ASEP