Άμεση παρέμβαση για την τροποποίηση του άρθρου 23 του σ/ν του Υπουργείου Εσωτερικών
αναφορικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων ΙΔΟΧ στα Ερευνητικά Κέντρα

EEE_EX_552-02-08-2021_ASEP-IDOX