ΑΜΕΣΗ προκήρυξη όλων των προβλεπόμενων θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού μέσω
ΑΣΕΠ για όλα Ερευνητικά Κέντρα με το ίδιο νομικό πλαίσιο και ΑΜΕΣΗ τροποποίηση άρθρων του
Ν. 4765/2021

EEE_EX_549-14-05-2021_ASEP-IDOX