Αναγκαιότητα άμεσης τροποποίησης διάταξης του άρθρου 37 του Ν. 4765/2021 σχετικά με τη
διαδικασία σύναψης συμβάσεων ΙΔΟΧ στα Ερευνητικά Κέντρα

EEE_EX_550-18-06-2021_ASEP-IDOX