Προς:    Καθηγητή Κωνσταντίνο Φωτάκη, Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, fotakis@minedu.gov.gr

 Θέμα:    Διαδικασίες προκήρυξης και αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων από το ΕΛΙΔΕΚ

 

EEE_EX_522-25-04-2018