Ένωση Ελλήνων Ερευνητών: ΑΕΙ και ΕΚ: πόσο ενιαίος είναι ο Ενιαίος Χώρος Παιδείας και Έρευνας?

Θεματικό Συνέδριο Διαλόγου ΠΟΣΔΕΠ

 

EEE-Paroysiasi_POSDEP_29-06-2018