Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 6503556 και στο email

Φόρμα επικοινωνίας

  Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών 2017-2019

  Πρόεδρος: Κωνσταντοπούλου Μαρία, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,  mkonstan@bio.demokritos.gr
  Αντιπρόεδρος: Μαχιάς Θανάσης, ΕΛΚΕΘΕ  amachias@hcmr.gr
  Γεν. Γραμματέας: Τσιροπούλα Γεωργία, ΕΑΑ georgia@noa.gr
  Ταμίας: Πολυκανδριώτη Ουρανία, ΕΙΕ  ranpoly@eie.gr
  Μέλη: Κορρές Γεράσιμος, ΕΛΚΕΘΕ
  Νορμάντ Πασκάλ, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος»
  Σακελλαρίου Δημήτρης, ΕΛΚΕΘΕ»
  Χατζηγιάννη Ανδρομάχη, ΕΚΚΕ