Θέματα/Αποφάσεις:

Υπό κατάθεση ν/σ «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»

Πραγματοποιήθηκε συζήτηση για συγκεκριμένα άρθρα του πολυνομοσχεδίου που θα κατατεθεί για ψήφιση.

 

Prakt_Synedr_11-Apr2019