Τα Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) και η ερευνητική κοινότητα, με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης,
συμβάλλουν, για μία ακόμη φορά, στην αντιμετώπιση της κρίσης που διέρχεται η χώρα μας λόγω
της εξάπλωσης του κορωνοϊού Covid-19 θέτοντας στη διάθεση της Πολιτείας και του κοινωνικού
συνόλου την υλικοτεχνική τους υποδομή και το προσωπικό τους που διαθέτει υψηλή
επιστημονική κατάρτιση.

6EEE_EX_539-16-03-2020_protaseis