Θεματικό Συνέδριο Διαλόγου ΠΟΣΔΕΠ

Θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί του σχεδίου νόμου «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»

2019-10-03T22:25:32+03:00April 18th, 2019|anakinoseis|

 0

Θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί του σχεδίου νόμου «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις»

2019-10-03T21:33:41+03:00January 8th, 2019|anakinoseis|

 0

Θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί του σχεδίου νόμου «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο  Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις»

2019-10-02T14:21:50+03:00July 30th, 2018|anakinoseis|

 0
Go to Top