Προς:    Καθηγητή Κωνσταντίνο Γαβρόγλου, Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,                 minister@minedu.gov.gr

Θέμα:  Υπό ίδρυση Εθνικό Κέντρο Εφαρμογών Τηλεπισκόπησης για τη Διαχείριση Κινδύνων και Φυσικών Καταστροφών (BEYOND)

 

EEE_EX_523-17-05-2018_epistolh-gia-BEYOND