Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών 2005-2007

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

α/α

ΟΝΟΜΑ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

e-mail

1.

Λεοντσίνη Μαρία

ΕΙΕ

melon@eie.gr

2.

Παπαδόπουλος Κώστας

Δημόκριτος

Costas.Papadopoulos@cern.ch

3.

Παπαδόπουλος Γεράσιμος

ΕΑΑ

g.papad@gein.noa.gr

4.

Ζακοπούλου Έρση

ΕΚΚΕ

ezacop@ekke.gr

5.

Κατσίκη Τζέλα

ΕΛΚΕΘΕ

cats@ncmr.gr

6.

Λάουρα Μαράτου – Αλιπράντη

ΕΚΚΕ

lalipranti@ekke.gr

7.

Φλώρου Ελένη

Δημόκριτος

eflorou@ipta.demokritos.gr

8.

Τσίγκανου Ιωάννα

ΕΚΚΕ

jtsiganou@ekke.gr

9.

Ιωαννίδης Θεόφιλος

ΙΤΕ

theo@iceht.forth.gr

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.

Μπακάλης Ναούμ

ΕΙΕ

nbacalis@eie.gr

2.

Χαρισόπουλος Σωτήριος

Δημόκριτος

sharisop@inp.demokritos.gr

3.

Τάσσος Σταύρος

ΕΑΑ

s.tassos@gein.noa.gr

4.

Σωτηρόπουλος Παναγιώτης

ΙΠΕΤ

psotirop@ceti.gr