Ανακοινώσεις ΕΕΕ

Ανακοινώσεις ΕΕΕ2022-10-07T13:10:05+03:00
Load More Posts

Παλαιότερες ανακοινώσεις

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, κλπ.


2 Μαρτίου 2018 Παρουσίαση της ΕΕΕ στο 4ο Επιστημονικό Συνέδριο της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, με θέμα: «Υλοποίηση του Ενιαίου Χώρου για την Ανώτατη Εκπαίδευση και Έρευνα» 

16 Φεβρουαρίου 2018 Θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί του σχεδίου νόμου «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»

8 Φεβρουαρίου 2018 Πρόσθετη απασχόληση προσωπικού με συμβάσεις εργασίας

1 Φεβρουαρίου 2018 Ασφαλιστικές κρατήσεις στις πρόσθετες αμοιβές των Ερευνητών

8 Ιανουαρίου 2018 Νέες μειώσεις στις αποδοχές των Ερευνητών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4472/2017

3 Ιανουαρίου 2018 Θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί του σχεδίου νόμου «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις»  http://www.opengov.gr/ypepth/?p=3758  

13 Δεκεμβρίου 2017 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών

25 Οκτωβρίου 2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

12 Οκτωβρίου 2017 Σύγκληση Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΕΕ

11 Οκτωβρίου 2017 Ανακοίνωση της ΕΕΕ για την απώλεια του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Καθηγητή Γιάννη Παντή

25 Ιουλίου 2017 Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί του νομοσχεδίου «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»

26 Ιουνίου 2017 Αίτημα τροπολόγησης ρυθμίσεων του Ν. 4472/2017

22 Ιουνίου 2017 Αποδεχόμενες την πρόταση της ΠΟΣΔΕΠ, η ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών θα συμμετάσχουν στην κοινητοποίηση των λειτουργών του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 28/6/2017 με παράλληλες παραστάσεις στον Υπουργό Οικονομικών και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ).

13 Ιουνίου 2017 Θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί του σχεδίου νόμου
«Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις»

15 Μαΐου 2017 Επισημάνσεις και προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί του σχεδίου νόμου «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα
εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και
εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και
λοιπές διατάξεις»

20 Απριλίου 2017 Σύγκληση Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΕΕ

10 Απριλίου 2017 Αίτημα για άμεση διόρθωση ανακριβειών του Δελτίου Τύπου (6/04/2017) του ΥπουργείουΠαιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα το σχέδιο νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

4 Απριλίου 2017 Θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για την οργάνωση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών

13 Μαρτίου 2017 Ενημέρωση σχετικά με τη συνάντηση του ΔΣ της ΕΕΕ με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Καθηγητή Κ. Γαβρόγλου στις 23/02/2017

3 Μαρτίου 2017 Αίτημα για έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας σε συμβάσεις ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων

3 Μαρτίου 2017 Καθυστέρηση στην αξιολόγηση ερευνητικών δράσεων στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 (νέο ΚΡΗΠΙΣ, Ερευνητικές Υποδομές)

8 Φεβρουαρίου 2017 Επείγουσες νομοτεχνικές βελτιώσεις ή/και τροπολογίες επί του νομοσχεδίου του ΥΠΠΕΘ «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις»

6 Φεβρουαρίου 2017 Άμεση εφαρμογή της παραγράφου 9 του Άρθρου 14 του Ν. 4386/2016 για την αξιολόγηση της θητείας των Διευθυντών των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων

16-12-2017 Ένωση Ελλήνων Ερευνητών: Ενιαίος χώρος για την Ανώτατη Εκπαίδευση και Έρευνα

14 Οκτωβρίου 2016 Θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί του σχεδίου νόμου «ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ  ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ – Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικές σπουδές»

7 Οκτωβρίου 2016 Αίτημα παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων της πρόσκλησης με τίτλο « Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» (Κωδ. Πρόσκλησης 039)

5 Οκτωβρίου 2016 Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί του νομοσχεδίου «“Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας” και άλλες διατάξεις»

20 Σεπτεμβρίου 2016 Αίτηση ανακοπής του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ» κατά του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

13 Σεπτεμβρίου 2016 Αίτημα παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων της «Δράσης Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» (Κωδ. Πρόσκλησης 031)

29 Ιουλίου 2016 Κατάργηση της τροποποίησης της παρ. 4γ άρθρο 25 του πρόσφατα ψηφισμένου Ν. 4386/2016, που υπονομεύει την αρχή της ισονομίας

25 Ιουλίου 2016 Διευκρινήσεις επί του νομικού πλαισίου προκηρύξεων νέων θέσεων Ερευνητών

6 Ιουλίου 2016 Θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί του σχεδίου νόμου «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας»

26 Μαΐου 2016 Έγκαιρη εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4386/2016

 5 Μαΐου 2016 Επείγουσες νομοτεχνικές βελτιώσεις ή/και τροπολογίες επί του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις»

18 Απριλίου 2016 Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις»

11/02/2016. Video από τη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, με θέμα «Συνάντηση με τα προεδρεία των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων, Προέδρων ΤΕΙ και του αντίστοιχου οργάνου των Ερευνητικών Κέντρων, ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ – ΤΕΙ, Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών στο πλαίσιο του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία» (παρουσίαση ΕΕΕ στο 1:23:18 και δευτερολογία στο 3:43:15)

11/02/2016. Παρουσίαση ΕΕΕ στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, με θέμα «Συνάντηση με τα προεδρεία των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων, Προέδρων ΤΕΙ και του αντίστοιχου οργάνου των Ερευνητικών Κέντρων, ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ – ΤΕΙ, Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών στο πλαίσιο του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία»

11/02/2016. Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, Καθ. Κ. Γαβρόγλου, με θέμα “Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί του Εθνικού διαλόγου για την Παιδεία

17/01/2016. Θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (http://www.opengov.gr/ypepth/?p=2715)

08/12/2015. ΕΕΕ – Επιστολή προς τον Αναπλ. Υπουργό ΠΕΘ, Καθ. Κ. Φωτάκη, με θέμα “Επισημάνσεις και προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί του Ν. 4310/2014 και των μέχρι σήμερα δημοσιοποιημένων τροπολογιών του από το ΥΠΠΕΘ

16/09/2015. ΕΕΕ – Ενημερωτικό σημείωμα προς τα μέλη

28/07/2015. ΕΕΕ – Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Γ. Σταθάκη και τον Αναπλ. Υπουργό Παιδείας κ. Κ. Φωτάκη με θέμα “Προβλήματα στην υλοποίηση ερευνητικών έργων ΕΣΠΑ λόγω της παρατεταμένης καθυστέρησης στη χρηματοδότησής τους

28/06/2015. Θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»

29/05/2015. ΕΕΕ – Επιστολή προς τον Αναπλ. Υπουργό ΠΟΠΑΙΘ, Καθ. Κ. Φωτάκη, με θέμα «Επισημάνσεις και προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί του Ν. 4310/2014 και των μέχρι σήμερα δημοσιοποιημένων τροπολογιών του από το ΥΠΟΠΑΙΘ»

05/05/2015. ΕΕΕ – Επιστολή προς τον Υπουργό ΠΟΠΑΙΘ, με θέμα “Αίτημα απόσυρσης της παραγράφου 4 του Άρθρου 30 στο ν/σ «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» του ΥΠΟΠΑΙΘ

27/04/2015. ΕΕΕ – προς τα μέλη: Ενημέρωση σχετικά με τις συναντήσεις του ΔΣ της ΕΕΕ με τον Αναπλ. Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Καθηγητή Κωνσταντίνο Φωτάκη στις 20/04/2015 και τον Γενικό Γραμματέα Ε&Τ, Καθηγητή Θωμά Μαλούτα στις 22/04/2015

17/04/2015. ΕΕΕ – Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών Καθηγητή Γιάνη Βαρουφάκη με θέμα: «Συμμόρφωση των αρμόδιων αρχών με τις αποφάσεις του ΣτΕ για τη μη φορολόγηση του επιδόματος βιβλιοθήκης των Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων»

03/04/2015 ΕΕΕ – Επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων Καθηγητή Κωνσταντίνο Φωτάκη με θέμα: «Συγχαρητήρια επιστολή και αίτημα για άμεση συνάντηση»

01/04/2015. EEE – προς τα μέλη: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών

13/02/2015. ΕΕΕ – Επιστολή προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Καθηγητή Αριστείδη Μπαλτά, με θέμα “Συγχαρητήρια επιστολή και αίτημα για άμεση κατάργηση του Ν. 4310/2014 για την ΕΤΑΚ

11/02/2015. ΕΕΕ – Ανακοίνωση Εφορευτικής Επιτροπής

04/02/2015. ΕΕΕ – Απολογισμός πεπραγμένων ΔΣ για το διάστημα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

04/02/2015. ΕΕΕ – Οικονομικός απολογισμός ΔΣ για το διάστημα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

14/01/2015. ΕΕΕ – προς τα μέλη: Σύγκλιση Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΕΕ

10/12/2014. ΕΕΕ – Επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθηγητή Α. Λοβέρδο και τον Πρόεδρο του ΕΣΕΤ, καθηγητή Ι. Σηφάκη με θέμα “Αίτημα άμεσης άρσης του κατακερματισμού του εθνικού ερευνητικού ιστού της ΓΓΕΤ και αποκατάστασης του εργασιακού «μετεωρισμού» Ερευνητών και εργαζομένων

26/11/2014. ΕΕΕ – ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 27ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

26/11/2014. ΕΕΕ – Επιστολή προς την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων με θέμα “Επείγουσες νομοτεχνικές βελτιώσεις ή/και τροπολογίες στο νομοσχέδιο «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»

25/11/2014. ΕΕΕ – Ενημερωτικό Σημείωμα προς τα μέλη

23/11/2014. ΕΕΕ – Ενημερωτικό Σημείωμα προς τα μέλη

12/11/2014. ΕΕΕ – Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Ε&Τ, Δρ Χρήστο Βασιλάκο, με θέμα “Νομοτεχνικές βελτιώσεις ή/και τροπολογίες στο νομοσχέδιο «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»”

11/11/2014. ΕΕΕ – Δελτίο Τύπου με θέμα “Νέο «πεδίον δόξης λαμπρόν» για την κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα αναδύεται με το νομοσχέδιο για την Έρευνα και Καινοτομία. Ποιοι και γιατί προωθούν άραγε την ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού από τη Βουλή των Ελλήνων;

21/10/2014. ΕΕΕ – Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, κ. Σ. Ταλιαδούρο, με θέμα “Επισημάνσεις και προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί του σχεδίου νόμου «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»

————————————————————————————————-
Dear colleagues,

Please sign and spread the Petition for the withdrawal of the Greek Draft
Law for Research, Technology & Innovation found at
https://secure.avaaz.org/el/petition/Elliniki_Kyvernisi_Hellenic_Government_Gouvernement_Hellenique_Petition_for_withdrawal_of_the_Greek_Draft_Law_for_RTI/?naXCwib

Γιατί είναι σημαντικό;

ASSOCIATION OF GREEK RESEARCHERS (www.eee-researchers.gr)
HELLENIC CONFEDERATION OF EMPLOYEES IN RESEARCH CENTRES-INSTITUTIONS (HCERC-I)

HELLENIC CONFEDERATION OF EMPLOYEES ASSOCIATIONS OF PRIVATE LEGAL ENTITIES RESEARCH CENTERS (HCERC-PLE)

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ (www.eee-researchers.gr)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ – ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΠΟΕΕΚ-Ι)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΠΟΣΕΕΙΙΔ)

TO THE GREEK AND INTERNATIONAL RESEARCH COMMUNITY

Greek Scientific..

Greek Scientific Research “under attack” by the new Governmental Policy for Research, Technology and Innovation.
According to the Lisbon Strategy (Barcelona European Council Resolutions), all EU Member States should increase public funding for research to 3% of GDP by 2020. In Greece, however, public funding for research has continuously eroded (only 0.69% of GDP in 2012). As an immediate result, Greek public Research Centres are facing an ongoing and brutal future while struggling to maintain proper operational cohesion and make ends meet. In particular, the 10 public Research Centres of the Greek Secretariat for Research and Technology (GSRT) have been the most affected, as their budgets have fallen by 68% since 2008. They are now having great difficulties covering their operational costs, let alone financeαγγλικα online actions to meet obligations to EU Directives and Regulations.
Making the situation even grimmer for Greek scientists, the -already approved- budgets of ongoing research programmes have been cut up to 28%, undermining their execution and completion, as well as damaging both the credibility of Greek Researchers and the reliability of the Greek government.
The most recent blow to Greek Scientific Research was given last week on the 13th of October 2014, when the Draft Law for Research, Technology and Innovation was presented to the Greek Parliament. Should such a law be voted in and applied, the already rough reality of Greek scientists will not just worsen, but it is more than certain that the Greek public research system (despite its successful operation, built on the proven excellence and sacrifices of the country’s scientific personnel) will be seriously impaired, if not utterly disbanded. If applied, the new law will lead to the closure of the public Research Centres currently employing 1800 permanent staff members and around 3000 staff members on contracts under national and international research programmes. This will occur because the proposed law:
– abolishes the legal framework safeguarding and regulating the operation of the existing Research Centres and personnel, and does not define the status of the Centres in the new research landscape,
– does not tether the State to cover even partially the operational costs of public Research Centres (it is worth mentioning that the Greek state is providing only 27M€ for all 10 public research centres in 2015),
– indirectly forces the Research Centres to become “enterprises” and the researchers to evolve into “entrepreneurs”, to survive “on their own”,
– contains numerous arbitrary articles, open to interpretation, that will not ameliorate the existing research framework and will not contribute to a sustainable public research system, but instead will slowly contribute to its disintegration.
Under this storm cloud, independent scientific research is seriously undermined and cannot contribute to science, society and above all the much needed development of the country. At the same time, the basic pillar for strengthening the much needed innovation in the Greek developmental model, will be jeopardised.
The Greek Research Community strongly protests against this new research policy that fails to modernise the Greek Research landscape, but instead denigrates it. We therefore contest the Draft Law and demand its withdrawal. We ask the government to secure unimpeded operation and funding to support the existing research system of the country.
The Association of Greek Researchers and the Confederations of Employees’ in Greek Research Centres invite you to sign this petition so as to immediately withdraw the Draft Law for R.T.I. and block:
· The abolition of the national research infrastructure of the country;
· The destruction of the accumulated national scientific capital of the experienced research personnel;
· The transformation of the national research field into an arena favouring opportunistic plans and private interests;
· The protection of the basic requirements and work conditions for research, so that new, bright scientists can continue unhindered to contribute to the production of research-based knowledge serving the interests of science, society and development.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ..

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Κείμενο Διαμαρτυρίας και Συλλογής Υπογραφών
Η επιστημονική Έρευνα στην Ελλάδα υπό την απειλή πρόσφατων πολιτικών της ελληνικής κυβέρνησης για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία.

Παρά τις δεσμεύσεις για χρηματοδότηση της Έρευνας και Ανάπτυξης στις χώρες της ΕΕ σε ποσοστό 3% του ΑΕΠ έως το 2020 (Στρατηγική της Λισσαβόνας, Σύμφωνο της Βαρκελώνης), η χρηματοδότηση αυτή στην Ελλάδα συνεχώς μειώνεται (το 2012 ανερχόταν σε μόλις 0,69% του ΑΕΠ).

Τα 10 δημόσια Ερευνητικά Κέντρα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) έχουν υποστεί αλλεπάλληλες περικοπές στη χρηματοδότησή τους (η συνολική περικοπή ανέρχεται σε ποσοστό 68%) και η στοιχειώδης λειτουργία τους καθίσταται πλέον αδύνατη.

Επιπλέον, οι πρόσφατες περικοπές (έως 28%) στους προϋπολογισμούς ερευνητικών προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας που βρίσκονται σε εξέλιξη, υπονομεύουν την ομαλή υλοποίησή τους και πλήττουν σοβαρά τόσο την αξιοπιστία των ερευνητών, όσο και το κύρος της ελληνικής κυβέρνησης.

Την απαράδεκτη αυτή κατάσταση επιβαρύνει το υπό ψήφιση νομοσχέδιο για την Έρευνα την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία, καταργώντας στην ουσία ένα Νόμο Πλαίσιο για την Έρευνα (Ν. 1514/1985) που αποτέλεσε ορόσημο για την ανάπτυξη του δημόσιου ερευνητικού συστήματος της χώρας. Η ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού και η εφαρμογή του προδικάζουν διάλυση του δημόσιου ερευνητικού ιστού της χώρας, ο οποίος παρουσιάζει αξιόλογες ερευνητικές επιδόσεις, βασισμένες στον κόπο και τις θυσίες του ερευνητικού προσωπικού.
Τα δημόσια Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ, με 1800 άτομα τακτικό προσωπικό και 3000 συμβασιούχους έργου και εργασίας σε ερευνητικά έργα, κυρίως νέους επιστήμονες, κινδυνεύουν να κλείσουν με την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου, διότι αυτό:
• περιλαμβάνει την κατάργηση των οργανισμών λειτουργίας των Κέντρων, ενώ δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για την τύχη του υπηρετούντος σε αυτά ερευνητικού προσωπικού,
• δεν δεσμεύει το κράτος ως προς οποιοδήποτε ποσοστό δημόσιας εθνικής χρηματοδότησης των Κέντρων (για το 2015 ο κρατικός προϋπολογισμός διαθέτει στα 10 Κέντρα λιγότερα από 27 εκ. ευρώ),
• προτρέπει τα Κέντρα να μετατραπούν σε «επιχειρήσεις» και τους ερευνητές σε «επιχειρηματίες», ώστε να επιβιώσουν με «ίδιους πόρους»,
• ισοπεδώνει το υπάρχον ερευνητικό τοπίο, δεν ρυθμίζει με σαφήνεια το «διάδοχο σχήμα» του ερευνητικού ιστού και καθιστά το χώρο της Έρευνας πεδίο ευάλωτο σε κάθε αυθαιρεσία.

Με αυτές τις συνθήκες, η ελεύθερη και ανεξάρτητη έρευνα στην υπηρεσία της επιστήμης, της κοινωνίας και της ανάπτυξης υπονομεύεται και είναι αδύνατον να αποδώσει τους αναγκαίους για την παρούσα συγκυρία καρπούς. Παράλληλα διακυβεύεται ο βασικός, όπως έχει επισημανθεί από έγκυρους επιστήμονες, πυλώνας για την ενίσχυση της καινοτομίας στο ελληνικό αναπτυξιακό πρότυπο.Η ερευνητική κοινότητα διαμαρτύρεται για την πολιτική απαξίωσης της έρευνας που οδηγεί τη χώρα σε οπισθοδρόμηση. Μάχεται για την απόσυρση του προς ψήφιση νομοσχεδίου και για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του υφιστάμενου ερευνητικού συστήματος της χώρας, που προϋποθέτει επαρκή εθνική χρηματοδότηση.

Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών και οι Ομοσπονδίες ΠΟΕΕΚ-Ι και ΠΟΣΕΕΙΙΔ σας καλούν να συνυπογράψετε αυτό το κείμενο, ενώνοντας τη φωνή σας για να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για την ΕΤΑΚ, ώστε:
• να μην καταλυθούν οι εθνικές ερευνητικές δομές της Ελλάδας,
• να μην καταστραφεί ανεπανόρθωτα το εθνικό επιστημονικό κεφάλαιο που έχει σωρεύσει το υπάρχον ερευνητικό προσωπικό της χώρας,
• να μην αποτελέσει ο ελληνικός ερευνητικός ιστός βορά ευκαιριακών τυχοδιωκτικών βλέψεων και ιδιοτελών συμφερόντων,
• να προστατευθούν οι αναγκαίες συνθήκες ερευνητικής εργασίας που εγγυώνται τη λειτουργία του ερευνητικού χώρου ως φυτωρίου ανάδειξης νέων, λαμπρών επιστημόνων, που θα αναλάβουν τη σκυτάλη της έρευνας για την παραγωγή γνώσης προς όφελος της επιστήμης, της κοινωνίας και της ανάπτυξης της χώρας μας.

Thank you,
ASSOCIATION OF GREEK RESEARCHERS
HELLENIC CONFEDERATION OF EMPLOYEES IN RESEARCH CENTRES-INSTITUTIONS
HELLENIC CONFEDERATION of EMPLOYEES ASSOCIATIONS OF PRIVATE LEGAL ENTITIES
RESEARCH CENTERS
————————————————————————————————-

15/10/2014. ΕΕΕ – Ανοικτή Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, με θέμα: “Η Ερευνητική κοινότητα ζητά απαντήσεις και μέριμνα από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας”. 

03/10/2014. ΕΕΕ – Επιστολή προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα “Αίτημα απόσυρσης Αποφάσεων σχετικών με την περικοπή των προϋπολογισμών ενταγμένων ερευνητικών έργων «Θαλής», «Αριστεία Ι & ΙΙ» και «ERC»

11/07/2014. ΕΕΕ – Επιστολή προς τους Προέδρους των Συμβουλίων Ιδρυμάτων ΑΕΙ, τους Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων και τους Προέδρους των ΤΕΙ, με θέμα  “Σχέδια Οργανισμών ΑΕΙ

09/07/2014. ΕΕΕ – Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, Δρ Χρήστο Βασιλάκο, με θέμα “Παράταση αναστολής του Ν. 3653/2008

25/06/2014.Θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί των προτεραιοτήτων του «Εθνικού Πλαισίου για την Έρευνα και Καινοτομία και της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» (κείμενο που αναρτήθηκε και στη σχετική δημόσια διαβούλευση, στο http://www.opengov.gr/ypepth/?p=2034)

αγγλικα online, αγγλικα για παιδια

16/06/2014. ΕΕΕ – Ενημερωτικό Σημείωμα προς τα μέλη, με θέμα «Ενημέρωση από τη συνάντηση του ΔΣ της ΕΕΕ με τον Γενικό Γραμματέα Ε&Τ, Δρ. Χ. Βασιλάκο (9/05/2014)»

06/06/2014. Επιστολή ΓΓΕΤ, με θέμα “Επιχορήγηση Ερευνητικών Κέντρων” (σε απάντηση της Ανοικτής Επιστολής της ΕΕΕ προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας της 8ης Μαΐου 2014)

08/05/2014. ΕΕΕ – Ανοικτή Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Αντώνη Σαμαρά, με θέμα “Αποτελέσματα Διεθνούς Αξιολόγησης των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ, σε αντιδιαστολή με τις συνεχείς περικοπές στην επιχορήγησή τους

06/05/2014. Επιστολή των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ, προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ι. Στουρνάρα, με θέμα “ Απαλλαγή από το καθεστώς ΦΠΑ των εργαζομένων στα ερευνητικά προγράμματα των ΑΕΙ και των ΕΚ

30/04/2014. ΕΕΕ – Επιστολή της προς τον Γενικό Γραμματέα Ε&Τ, Δρ Χ. Βασιλάκο, με θέμα “Αίτημα συνάντησης

15/04/2014. Επιστολή των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ & ΕΕΕ προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ι. Στουρνάρα, με θέμα “Οικονομικά Θέματα μελών ΔΕΠ, ΕΠ-ΤΕΙ και Ερευνητών

08/04/2014. Δελτίο Τύπου των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ, με θέμα “Συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γιάννη Στουρνάρα

18/02/2014. ΕΕΕ – Επιστολή προς τα μέλη με θέμα “Σύγκλιση Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΕΕ

10/02/2014. Επιστολή των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ & ΕΕΕ προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ι. Στουρνάρα, με θέμα “Φορολόγηση Επιδομάτων Λειτουργών Ανώτατης Εκπαίδευσης

31/12/2013. Επιστολή του Εθνικού Συμβουλίου Ε&Τ προς το ΔΣ της ΕΕΕ. με θέμα “Αξιολόγηση της Δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ-ΙΙ

30/12/2013. Θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί του σχεδίου νόμου για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία»

18/12/2013. ΕΕΕ – Επιστολή προςτον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, Δρ Χρήστο Βασιλάκο, με θέμα “Αξιολογήσεις προτάσεων «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»”

10/12/2013. ΕΕΕ – Επιστολή προςτον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, Δρ Χρήστο Βασιλάκο, με θέμα “Παράταση αναστολής του Ν. 3653/2008

27/11/2013. Video Συνεδρίασης Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ε&Τ της Βουλής, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από την κ. Μαρία Στουμπούδη, Πρόεδρο του ΔΣ της Ε.Ε.Ε., τον κ. Προκόπη Μαντόπουλο, Πρόεδρο της Π.Ο.Ε.Ε.Κ.-Ι. και τον κ. Κώστα Θεοδωράκη, Πρόεδρο της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ., σχετικά με τις θέσεις τους επί θεμάτων που συνδέονται με το νομοθετικό πλαίσιο στον τομέα της έρευνας

27/11/2013. ΕΕΕ – Παρουσίαση της Ένωσης στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων, με θέμα «Θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί θεμάτων που συνδέονται με το νομοθετικό πλαίσιο στον τομέα της Έρευνας»

25/11/2013. Επιστολή του ΥΠΑΙΘ προς την ΕΕΕ, με θέμα “Απάντηση στην από 1/11/2013 επιστολή της ‘Ενωσης Ελλήνων Ερευνητών

21/11/2013. Επιστολή του Γενικού Γραμματέα Ε&Τ προς ΕΕΕ με θέμα “Αξιολόγηση παρεχομένων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογία“.

 

08/11/2013. ΕΕΕ – Επιστολήπρος  τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, Δρ Χρήστο Βασιλάκο, με θέμαΑξιολόγηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας

01/10/2013. ΕΕΕ – Ανοικτή Επιστολή προς Τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Αντώνη Σαμαρά, με θέμα “Αίτημα άμεσης παρέμβασής σας για τη μη υλοποίηση περαιτέρω περικοπής στην επιχορήγηση των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ

24/09/2013. ΕΕΕ – Ενημερωτικό Σημείωμα προς τα μέλη με θέμα “Ενημέρωση από τις πρόσφατες συναντήσεις του ΔΣ της ΕΕΕ με τον Γενικό Γραμματέα Ε&Τ, Δρ. Χ. Βασιλάκο

12/09/2013. Δελτίο Τύπου των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ, με θέμα “Συνάντηση των προεδρείων των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ με τον νέο Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας

23/07/2013. Επιστολή των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Καθηγ. Κ. Αρβανιτόπουλο, με θέμα “Άμεσος διορισμός νέας/ου Γενικής/ού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας

18/07/2013. Επιστολή των ΕΕΕ και ΠΟEEK-I προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Καθηγ.  Κ. Αρβανιτόπουλο, με θέμα “Αίτημα άμεσης παρέμβασής σας για την άρση μη σύννομης Απόφασης του ΔΣ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», περί αναστολής καθηκόντων του προϊσταμένου ΓΕΛ

12/06/2013. Δελτίο Τύπου των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ για την ΕΡΤ

03/06/2013. ΕΕΕ – Ανοικτή Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κύριο Αντώνη Σαμαρά με θέμα: “Αίτημα άμεσης παρέμβασης για τη χάραξη και την υλοποίηση μιας ουσιαστικά αναπτυξιακής πολιτικής για την Έρευνα και την Καινοτομία στη χώρα μας και τη μη «ομοσπονδιοποίηση» των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ

28/05/2013. Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ – EKM με την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (Ε.Ε.Ε.)

28/05/2013. Δηλώσεις του Προέδρου της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, Α. Τσίπρα μετά τη συνάντηση με το Προεδρείο της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών

20/05/2013. Απολογισμός πεπραγμένων του ΔΣ της ΕΕΕ για τη χρονική περίοδο Απρίλιος 2012 – Απρίλιος 2013

16/05/2013. Επιστολή του Γενικού Γραμματέα Ε&Τ προς ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ με θέμα «Τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας, καθηγ. Β. Μάγκλαρη, ως απάντηση στην επιστολή της ΠΟΣΔΕΠ/ΟΣΕΠ-ΤΕΙ/ΕΕΕ της 15ης Μαΐου 2013»

15/05/2013. Επιστολή των ΠΟΣΔΕΠ και ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Ε&Τ, Καθ. Β. Μάγκλαρη με θέμα «Προβλήματα στη λειτουργία Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας»

29/04/2013. ΕΕΕ – Σύγκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

24/04/2013. Απάντηση του ΥΠ.ΟΙΚ. στην Επιστολή της ΕΕΕ προς τους Υπ. Οικονομικών & Παιδείας, με θέμα “Αίτημα εξαίρεσης των ΝΠΙΔ Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ από τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις για την επιχορήγηση των Μ.Κ.Ο., κλπ. (Ν. 4110/2013, άρθρο 27)

03/04/2013. ΕΕΕ – Επιστολή προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με θέμα “Αίτημα εξαίρεσης των ΝΠΙΔ Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ από τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις για την επιχορήγηση των Μ.Κ.Ο., κλπ. (Ν. 4110/2013, άρθρο 27)

28/03/2012. Επιστολή Γενικού Γραμματέα Ε&Τ, Καθηγ. Β. Μάγλαρη προς ΕΕΕ με θέμα «Σύστημα “ΠΟΣΕΙΔΩΝ”»

27/03/2013. ΕΕΕ – Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Ε&Τ Καθηγ. Β. Μάγκλαρη, με θέμα «Αίτημα ανάκλησης απόφασης ΓΓΕΤ»

27/03/2013. Eπιστολή των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Κ. Χατζηδάκη, με θέμα «Αίτημα άμεσης συνάντησης αναφορικά με τη διαχείριση των ερευνητικών έργων ΕΣΠΑ και την απορροφητικότητα των σχετικών κονδυλίων»

19/03/2013. Eπιστολή των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ προς τον Υπουργό Παιδείας Καθηγ. Κ. Αρβανιτόπουλο, με θέμα “Αίτημα άμεσης συνάντησης για τα επείγοντα θέματα των ακαδημαϊκών λειτουργών και των ερευνητών

11/03/2013. ΕΕΕ – Ανοικτή Επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας Καθ. Κ. Αρβανιτόπουλο, με θέμα “Αναφορικά με τα κείμενα που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΓΓΕΤ στις 08/03/2013 με θέμα «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία: Καταλύτες για το Ξεπέρασμα της Κρίσης» και την εξαγγελλόμενη «ομοσπονδιοποίηση» των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ”

16/02/2013. EEE – Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Ε&Τ Καθ. Β. Μάγκλαρη, με θέμα «Αναφορικά με τη διαδικασία/πορεία αξιολόγησης ερευνητικών προγραμμάτων της ΓΓΕΤ και την “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής και Εθνικού Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών”»

30/01/2013. ΕΕΕ – Ενημερωτικό Σημείωμα με θέμα “Ενημέρωση για τη συνάντηση των Προεδρείων των ΕΕΕ, ΠΟΣΔΕΠ και ΟΣΕΠ-ΤΕΙ με το Γενικό Γραμματέα Ε & Τ, καθ. Β. Μάγκλαρη

21/01/2013. ΕΕΕ – Ανακοίνωση, με θέμα “Σχετικά με την ψήφιση του ν/σ «Κατάργηση και Συγχώνευση Νομικών Προσώπων του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»

20/12/2012. Επιστολή-Υπόμνημα των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ προς τον Υπουργό Οικονομικών Καθ. Γ. Στουρνάρα, με θέμα “Συνταξιοδοτικά και Μισθολογικά θέματα των λειτουργών της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας

17/12/2012. Video Συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής ΔΔΔΤ&Δ της Βουλής, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπ. ΔΜ & ΗΔ “«Κατάργηση και Συγχώνευση Νομικών Προσώπων του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»” (Ακρόαση Φορέων)

17/12/2012. ΕΕΕ – Ομιλία Προέδρου ΕΕΕ στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων με θέμα: “Θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών αναφορικά με τα Άρθρα 7 και 8 του σχεδίου νόμου «Κατάργηση και Συγχώνευση Νομικών Προσώπων του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»

13/12/2012. EEE – Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων, κ. Κ. Βιρβιδάκη, με Θέμα “Θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών αναφορικά με τα Άρθρα 7 και 8 του σχεδίου νόμου «Κατάργηση και Συγχώνευση Νομικών Προσώπων του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»

13/12/2012. Επιστολή των ΣΠ-ΕΚΚΕ, ΕΕΕ και ΠΟΕΕΚ-Ι προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, με θέμα “Άρθρο 8 του Σχεδίου Νόμου «Κατάργηση και Συγχώνευση Νομικών Προσώπων του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»”

Αγγλικα online για παιδια

30/11/2012. Δελτίο Τύπου των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με την επαναφορά του χρονοεπιδόματος και την αναγνώριση προϋπηρεσιών, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠ.ΟΙΚ. Αρ. Πρωτ. Οικ. 2/85127/0022/22-11-2012»

26/11/2012. ΕΕΕ – Θέσεις της ΕΕΕ επί του Άρθρου 37 «Θέματα Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας» του υπό διαβούλευση σ/ν «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Παιδείας (αναρτήθηκε στο http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1517)

12/11/2012. Επιστολή των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ προς τον Υπουργό Παιδείας, Καθ. Κ. Αρβανιτόπουλο, με θέμα«Αίτημα άμεσης συνάντησης για τα επείγοντα θέματα των ακαδημαϊκών λειτουργών και των ερευνητών»

05/11/2012. ΕΕΕ – Επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας Καθηγητή Κ. Αρβανιτόπουλο, με θέμα «Επείγοντα προς επίλυση προβλήματα των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ»

05/11/2012. Δελτίο Τύπου των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ, με θέμα «Κάλεσμα για συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις στις 6 & 7 Νοέμβρη»

21/10/2012. Ενημερωτικό Δελτίο των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ με θέμα “Ενημέρωση από τη συνάντηση των Προεδρείων των Ομοσπονδιών ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και της ΕΕΕ με τον Υπουργό Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλο για το Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ», τις συγχωνεύσεις στα Ερευνητικά Κέντρα και άλλα επείγοντα θέματα των ακαδημαϊκών λειτουργών και των ερευνητών

18/10/2012. Δελτίο Τύπου των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ “Θέση των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ για τη φημολογούμενη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων των ΑΕΙ και των Ερευνητικών Κέντρων στο ΤΑΙΠΕΔ”

16/10/2012. ΕΕΕ – ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 18ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

14/10/2012. Επιστολή των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ προς τον Υπουργό Παιδείας, Καθ. Κ. Αρβανιτόπουλο, με θέμα “Αίτημα άμεσης συνάντησης για τις συγχωνεύσεις στα Ερευνητικά Κέντρα, το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» και άλλα επείγοντα θέματα των ακαδημαϊκών λειτουργών και των ερευνητών”

12/10/2012. Δελτίο Τύπου των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ με θέμα “Απάντηση στις τελευταίες δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας για το μισθολογικό των πανεπιστημιακών στη Βουλή των Ελλήνων”

08/10/2012.ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ προς τους Υπουργούς Παιδείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με Θέμα “Παρέμβαση των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ στα Άρθρα 7, 9 και 16 του υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου «Κατάργηση και Συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου καιτου ευρύτερου δημόσιου τομέα» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

07/10/2012. ΕΕΕ -ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ σχετικά με το πρόωρο κλείσιμο της δημόσιας διαβούλευσης επί του νομοσχεδίου «Κατάργηση και Συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

07/10/2012. ΕΕΕ – ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς τους Υπουργούς Παιδείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με Θέμα “Παρέμβαση της ΕΕΕ στα Άρθρα 7, 9 και 16 του υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου «Κατάργηση και Συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου καιτου ευρύτερου δημόσιου τομέα» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

01/10/2012. EEE – Ενημέρωση για τη συνάντηση του ΔΣ της ΕΕΕ με τον Γενικό Γραμματέα Ε&Τ, Καθ. Β. Μάγκλαρη (στις 21-09-2012)

25/09/2012. ΥΠΟΜΝΗΜΑ των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης & Παιδείας, με θέμα «Τα ειδικά μισθολόγια των ακαδημαϊκών δασκάλων και των ερευνητών και οι δραματικές περικοπές που έχει εξαγγείλει η Κυβέρνηση»

24/09/2012. Δελτίο Τύπου των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ με θέμα «ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ στην Πλατεία Συντάγματος μπροστά από τα Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης και ΣΥΝΑΥΛΙΑ στα Προπύλαια την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012»

24/09/2012. Δελτίο Τύπου των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ με θέμα «Αύριο ΤΡΙΤΗ 25/9/2012 θα γίνει συνάντηση των Προεδρείων των Ομοσπονδιών ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και της ΕΕΕ με τον Πρόεδρο των Ανεξάρτητών Ελλήνων κ. Π. Καμένο στις 11:30 και με τη Γενική γραμματέα του ΚΚΕ κ. Α. Παπαρήγα στις 14:00»

24/09/2012. Eπιστολές των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ & ΕΕΕ προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και στον Πρόεδρο της Βουλής με αίτημα την επίδοση διαβήματος σχετικά με το θέμα των μειώσεων των αποδοχών των ακαδημαϊκών δασκάλων.

23/09/2012.ΕΕΕ – ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 26ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

20/09/2012. ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ – Ανοικτή Επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Καθ. Κ. Αρβανιτόπουλο, με θέμα «Σχετικά με το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» για το χωροταξικό ανασχεδιασμό του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης & Έρευνας στη χώρα μας»

20/09/2012.ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ – Ανοικτή πρόσκληση προς τους ακαδημαϊκούς δασκάλους και τους ερευνητές στην ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ την ΤΡΙΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 στις 6 το απόγευμα στο Σύνταγμα

20/09/2012.ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ – Πρόσκληση προς τις Συνόδους Πρυτάνεων / Προέδρων ΑΕΙ και ΕΚ για συνδιοργάνωση της παράστασης διαμαρτυρίας την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου στο Σύνταγμα

12/09/2012. ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ – Δελτίο Τύπου με θέμα “Συναντήσεις των Προεδρείων ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ & ΕΕΕ με Αρχηγούς Κομμάτων και το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

09/09/2012. ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ. Ανοικτή πρόσκληση προς ακαδημαϊκούς και ερευνητές σε εκδήλωση διαμαρτυρίας για το μισθολογικό, την Τρίτη 11/09/2012

06/09/2012. EEE – Δελτίο Τύπου με θέμα “Οι νέες «γενναίες» μειώσεις στο ειδικό μισθολόγιο των Ερευνητών αποστερούν από τη χώρα και την τελευταία ελπίδα ανάπτυξης μέσω της Έρευνας

ΓΓΕΤ- Απαντητική επιστολή με θέμα «Αίτημα επείγουσας παρέμβασης για τις εξαγγελθείσες συγχωνεύσεις σε Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ», Σχετ. Επιστολή ΕΕΕ, Αρ. Πρωτ. Εξ./432/28-08-2012 (19/09/2012)

28/08/2012. ΕΕΕ -Επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Καθ. Κ. Αρβανιτόπουλο, με θέμα «Αίτημα επείγουσας παρέμβασης για τις εξαγγελθείσες συγχωνεύσεις σε Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ»

23/08/2012. Eπιστολή των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ και ΕΕΕ προς τον Υπουργό Οικονομικών, με θέμα «Αίτημα άμεσης συνάντησης των Προεδρείων των 3 Ομοσπονδιών με τις Πολιτικές Ηγεσίες των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας με θέμα την ενημέρωση για τη μισθολογική κατάσταση των μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων, ΕΠ ΤΕΙ και Ερευνητών»

25/07/2012. EEE – Δελτίο Τύπου με θέμα “Συγχώνευση στα συγχωνευμένα!!! Δίχως στόχο, δίχως σχέδιο, δίχως όραμα. Έτσι θα γίνει η πολυπόθητη και πολυσυζητημένη «αναδιάρθρωση του κράτους»;;;

18/07/2012. Δελτίο Τύπου των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ με θέμα «Συνάντηση εκπροσώπων των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ με τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού, Αθλητισμού κ. Κ. Αρβανιτόπουλο στις 17/07/2012»

16/07/2012. ΕΕΕ – Ενημέρωση των μελών για τη συνάντηση εκπροσώπων του ΔΣ της Ένωσης με εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ-EKM

12/07/2012. Επιστολή των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ προς τους Υπουργούς Παιδείας και Οικονομικών με θέμα “Τα ειδικά μισθολόγια των ακαδημαϊκών δασκάλων και των ερευνητών. Αίτημα των Ομοσπονδιών ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και της ΕΕΕ για συνάντηση με τους Υπουργούς Παιδείας και Οικονομικών

06/07/2012. Eπιστολή των Προέδρων των Ομοσπονδιών του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και της ΕΕΕ προς τους 23 νομπελίστες και άλλους διακεκριμένους επιστήμονες, με την οποία εκφράζονται ευχαριστίες και διατυπώνονται σκέψεις για την επιβίωσηκαι περαιτέρω ανάπτυξη του ακαδημαϊκού και ερευνητικού συστήματος της χώρας

05/07/2012. Δελτίο Τύπου των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ με θέμα “Οι Ομοσπονδίες της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας ζητούν άμεση επαναφορά της ΓΓΕΤ στο Υπουργείο Παιδείας. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ;;;

27/06/2012. Επιστολή των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ & ΕΕΕ προς τον Πρωθυπουργό σχετικά με τη ΓΓΕΤ

27/06/2012. Επιστολή των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ & ΕΕΕ προς τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη ΓΓΕΤ

27/06/2012. Επιστολή των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ & ΕΕΕ προς τον Πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ σχετικά με τη ΓΓΕΤ

25/06/2012. Επιστολή των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Καθηγητή Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο,με θέμα “Συγχαρητήρια επιστολή και αίτημα συνάντησης

22/06/2012. Δελτίο Τύπου των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ με θέμα “Αντίδραση των Ομοσπονδιών για τη μεταφορά της ΓΓΕΤ από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων

18/06/2012. EEE – Ενημέρωση για τη συνάντηση εκπροσώπων ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ με τον υπεύθυνο Παιδείας-Έρευνας των “Ανεξάρτητων Ελλήνων” και τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ένωσης σε εκδηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ

08/06/2012.ΕΕΕ – Ενημέρωση των μελών για τη συνάντηση εκπροσώπων της Ένωσης με τους προέδρους των κομμάτων ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ (07/06/2012) και για τη συνάντηση των μελών της Ομάδας Εργασίας και του ΔΣ της ΕΕΕ (06/06/2012)

Δηλώσεις Ευάγγελου Βενιζέλου, Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, μετά τη συνάντησή του με τις ομοσπονδίες των Πανεπιστημιακών Δασκάλων, των διδασκόντων στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (07/06/2012)

Δελτίο Τύπου ΔΗΜΑΡ με θέμα “Συνάντηση του προέδρου της ΔΗΜΑΡ, Φώτη Κουβέλη, με τα προεδρεία της ΠΟΣΔΕΠ, της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών” (07/06/2012)

06/06/2012. Δελτίο Τύπου των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, ΕΕΕ, σχετικά με την επικείμενη συνάντηση των εκπροσώπων τους με τους προέδρους των κομμάτων ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ

05/06/2012. Επιστολή των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, ΕΕΕ προς τα κόμματα της Βουλής, με θέμα «Αίτημα συνάντησης με τους αρχηγούς των κομμάτων της Βουλής»

23/05/2012. ΕΕΕ – Ενημέρωση για τη συνάντηση εκπροσώπων της ερευνητικής κοινότητας με το Γενικό Γραμματέα Ε&Τ, κ. Κωνσταντίνο Κοκκινοπλίτη

15/05/2012. ΕΕΕ – Επιστολή προς το Γενικό Γραμματέα Ε & Τ κ. Κ. Κοκκινοπλίτη, με θέμα «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών»

02/05/2012. Παρουσίαση της ΕΕΕ στην Ημερίδα “Δείκτες ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός πολιτικών για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία (ETAK)” του EKT-EIE

Όλο το διαθέσιμο υλικό της Ημερίδας βρίσκεται στο http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2012-05-02/

30/04/2012. EEE – Eπιστολή του ΔΣ της Ένωσης προς το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών ΙΤΕ, με θέμα «Απάντηση στην Επιστολή του Συλλόγου Ερευνητών ΙΤΕ με θέμα “Δημιουργία Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερευνητών”»

30/04/2012. ΕΕΕ – Επιστολή προς τους Συλλόγους και κοινότητες Ερευνητών των ΕΚ που υπάγονται στο ΥΠΔΒΜΘ, με θέμα «Επικαιροποίηση ομάδας εργασίας ερευνητών»

19/04/2012. ΕΕΕ – Επιστολή προς τα μέλη της Ένωσης με θέμα «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών»

09/04/2012. Eπιστολή των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ & ΕΕΕ προς τον Υπουργό Παιδείας ΔΒΜΘ με θέμα «Σύναψη συμβάσεων μετά την ψήφιση του Ν.4057/2012 και Εφαρμογή της ΚΥΑ 22331/28-12-2011 (ΦΕΚ 673Β΄) στα ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα»

05/04/2012. ΕΕΕ- Επιστολή προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Συνόδου Προέδρων των ΕΚ με θέμα «Τρέχοντα, επείγοντα θέματα που αφορούν στα ΕΚ»

02/04/2012. EEE – 2η ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής προς τα μέλη της Ένωσης σχετικά με τις εκλογές και την επιστολική ψήφο

28/03/2012. Ενημερωτικό Σημείωμα από τη συνάντηση των εκπροσώπων των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ & ΕΕΕ με το Γενικό Γραμματέα Ε&Τ

21/03/2012. EEE – 1η ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής προς τα μέλη της Ένωσης σχετικά με τις εκλογές

21/03/2012. Δελτίο Τύπου των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ & ΕΕΕ με θέμα «Η θέση μας στην τοποθέτηση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κυρίου Φίλιππου Σαχινίδη στη Βουλή σε επερώτηση σχετική με τη μισθολογική κατάσταση των μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων, ΕΠ ΤΕΙ και Ερευνητών»

16/03/2012. Επιστολή των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ & ΕΕΕ προς τους Υπουργούς Οικονομικών και ΠΔΒΜΘ με θέμα «Απώλεια της ήδη αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας στο δημόσιο στα νεοπροσλαμβανόμενα μέλη ΔΕΠ, Ε.Π. των ΤΕΙ και Ερευνητών»

12/03/2012. ΕΕΕ – Επιστολή προς τους Υπουργό Παιδείας ΔΒΜΘ, Γενικό Γραμματέα Ε&Τ, Πρόεδρο του ΕΣΕΤ και Προέδρους των ΔΣ των ΕΚ, με θέμα “Πρόβλημα καταμερισμού του συνόλου της περικοπής του προϋπολογισμού της ΓΓΕΤ του ν. 4051/2012 αποκλειστικά στα Ερευνητικά κέντρα της ΓΓΕΤ

09/03/2012. EEE – Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Ε&Τ, κ. Κ. Κοκκινοπλίτη, με θέμα “Συνταξιούχοι διευθυντές ΕΚ της ΓΓΕΤ και εφαρμογή του ν. 4051/2012

06/03/2012. ΕΕΕ – Επιστολή προς τα μέλη της Ένωσης με θέμα “Σύγκλιση Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΕΕ

03/03/2012. Επιστολή των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ & ΕΕΕ προς τον Αν. Υπουργό Οικονομικών, κ. Φ. Σαχινίδη, με θέμα «Ενημέρωση της Βουλής των Ελλήνων από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Κύριο Φίλιππο Σαχινίδη με ανακριβή και παραπλανητικά στοιχεία για τη μισθολογική κατάσταση των μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων, ΕΠ ΤΕΙ και Ερευνητών»

29/02/2012. Επιστολή των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ & ΕΕΕ προς τους Υπουργούς ΔΜΗΔ και ΠΔΒΜΘ με θέμα «Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου & έργου στους Ειδικούς Λογαριασμούς των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ερευνητικών Κέντρων με τις υπογραφές τεσσάρων Υπουργών και ΑΣΕΠ!!!»

23/02/2012. EEE – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Επείγουσες ρυθμίσεις» του ΥΠΕΠΘ θεμελιώνουν την αποδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού της ΓΓΕΤ

21/12/2012. Δελτίο Τύπου των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ & ΕΕΕ, με θέμα «Το μισθολογικό του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού ΑΕΙ και ΕΚ και η γενικότερη κατάσταση στα Ειδικά Μισθολόγια»

Παρουσιάσεις και βίντεο της ημερίδας “Το ελληνικό ερευνητικό σύστημα ως δημιουργός νέας γνώσης και μοχλός ανάπτυξης”

13/02/2012. Πρόγραμμα ημερίδας με θέμα “Το Ελληνικό ερευνητικό σύστημα ως δημιουργός νέας γνώσης και μοχλός ανάπτυξης” που διοργανώνεται από τις Ομοσπονδίες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΠΟΣΔΕΠ και ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (16 Φεβρουαρίου 2012, ώρα 9.30 πμ, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48)

07/02/2012. Κείμενα, τα οποία η ΕΕΕ κατέθεσε στη δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου “Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία”

12/01/2012. EEE – Πρώτα σχόλια επί των βασικών αρχών του κειμένου διαβούλευσης για το νέο νομοθετικό πλαίσιο της έρευνας

10/01/2012. Ανοικτή Επιστολή των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Καθηγητή Λουκά Παπαδήμο, με θέμα «Αίτημα των Ομοσπονδιών ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και της ΕΕΕ για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό σχετικά με τα θεσμικά και οικονομικά προβλήματα του Ακαδημαϊκού και Ερευνητικού Συστήματος της χώρας»

23/11/2011. ΕΕΕ – Επιστολή προς τον πρόεδρο και τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας

13/12/2011. EEE – Δελτίο Τύπου με θέμα «Νέο πρότυπο διοίκησης Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων»

30/11/2011. EEE – Ενημερωτικό Δελτίο (συνάντηση του ΔΣ της ΕΕΕ και εκπροσώπων των Συλλόγων Ερευνητών με την Υπουργό Παιδείας ΔΒΜΘ κ. Α. Διαμαντοπούλου και το Γενικό Γραμματέα Ε&Τ κ. Κ. Κοκκινοπλίτη)

αγγλικα online

28/11/2011. Κοινό ενημερωτικό σημείωμα των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ, με θέμα“Ενημέρωση για τη συνάντηση των Προεδρείων των Ομοσπονδιών ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και της ΕΕΕ με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, στις 24/11/2011”

25/11/2011. EEE – Ενημερωτικό Δελτίο (συνάντηση των εκπροσώπων των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ, με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΔΒΜΘ και συνάντηση των εκπροσώπων της ΕΕΕ στη ΓΓΕΤ)

18/11/2011. EEE – Επιστολή προς τα μέλη της Ένωσης με θέμα “Σύγκλιση Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης

16/11/2011. Κοινή επιστολή ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ προς την Υπουργό ΠΔΒΜΘ, κ. Α. Διαμαντοπούλου, με θέμα “Αίτημα συνάντησης των Προεδρείων των Ομοσπονδιών ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και ΕΕΕ με την Υπουργό ΠΔΒΜΘ”

21/10/2011. ΕΕΕ – Ενημέρωση σχετικά με την τροπολογία που πρότεινε η ΕΕΕ στο πολυνομοσχέδιο του Υπ. Οικονομικών

Συνημμένο: Νομοτεχνικές Παρεμβάσεις

18/10/2011. Επιστολή της ΕΕΕ προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ε. Βενιζέλο με θέμα “Εξαιρέσεις από τις διατάξεις περί διαθεσιμότητας και εφεδρείας

18/10/2011. ΕΕΕ – ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 19-20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

12/10/2011. ΕΕΕ – Δελτίο Τύπου

11/10/2011. Αδιόρθωτα Πρακτικά της συνεδρίασης της Ειδικής Επιτροπής Ε & Τ της Βουλής της 11ης Οκτωβρίου 2011

Video της συνεδρίασης της Ειδικής Επιτροπής Ε & Τ της Βουλής της 11ης Οκτωβρίου 2011

11/10/2011. Επιστολή της ΕΕΕ προς την Υπουργό ΠΔΒΜΘ κ. Α. Διαμαντοπούλου, με θέμα “Ορισμός εκπροσώπου της ΕΕΕ στην Ομάδα Εργασίας του νέου θεσμικού πλαισίου για την Έρευνα

30/09/2011. Επιστολή της Υπουργού ΠΔΜΘ κ. Α. Διαμαντοπούλου προς την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών

10/10/2011. ΕΕΕ – Επιστολή προς τον πρόεδρο του του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) Κύριο Δημήτρη Δασκαλόπουλο

09/10/2011. EEE – Αναδιάταξη του Ερευνητικού Ιστού (Σχέδιο)

03/10/2011. Κοινή επιστολή ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ προς τους Υπουργούς Οικονομικών και ΠΔΒΜΘ, με θέμα «Αίτημα άμεσης συνάντησης των ομοσπονδιών ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και της ΕΕΕ με τουςΥπουργούς Οικονομικών και Παιδείας για το Ειδικό Μισθολόγιο μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων, ΕΠΤΕΙ και Ερευνητών»

30/09/2011. EEE – Δελτίο Τύπου

20/09/2011. EEE – Επιστολή προς την Υπουργό ΠΔΒΜΘ κ. Α. Διαμαντοπούλου, με θέμα “Θέσεις της ΕΕΕ στα επείγοντα θέματα που αφορούν τον ερευνητικό ιστό της ΓΓΕΤ

15/09/2011. EEE – Δελτίο Τύπου με θέμα “Ερευνητικά Κέντρα: Από την πρώτη γραμμή πυρός στην εφεδρεία

09/09/2011. Κοινή επιστολή ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ προς τους Υπουργούς Οικονομικών και ΠΔΒΜΘ, με θέμα “Δέσμευση της Κυβέρνησης για τη διατήρηση του ειδικού μισθολογίου και αίτημα άμεσης συνάντησης των ομοσπονδιών ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και της ΕΕΕ με τους Υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας για το Ειδικό Μισθολόγιο μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων, ΕΠ ΤΕΙ και Ερευνητών

09/08/2011. Έγγραφο του ΔΣ της ΕΕΕ προς τα μέλη της Ένωσης, σχετικά με την από 4/8/2011 επιστολή του Συλλόγου Ερευνητών ΙΤΕ (αριθ. πρωτ. ΣΕΙΤΕ 3/2001) για το άρθρο 24, παρ. 2 του σχεδίου νόμου για τα ΑΕΙ.

07/08/2011. Κοινή επιστολή ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ προς την Υπουργό ΠΔΒΜΘ κ. Α. Διαμαντοπούλου, με θέμα “Αίτημα παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προτάσεων στο ερευνητικό πρόγραμμα «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»

30/07/2011. ΕΕΕ – Επιστολή προς την Υπουργό ΠΔΒΜΘ κ. Α. Διαμαντοπούλου, με θέμα “Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 24 του σχεδίου νόμου «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»”

29/07/2011. Διαβίβαση (αδιόρθωτων) Πρακτικών της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων (26-27/07/11) για το σχέδιο νόμου για τα ΑΕΙ

29/07/2011. Δελτίο Τύπου των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ, με θέμα “Περικοπές στο ερευνητικό επίδομα μελών ΔΕΠ, ΕΠ ΤΕΙ και ερευνητών”

26/07/2011. ΕΕΕ – Επιστολή προς την Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων κ. Χ. Αράπογλου, με θέμα “Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί του σχεδίου νόμου «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»

26/07/2011. ΕΕΕ – Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Κ. Κοκκινοπλίτη με θέμα “ΑΡΙΣΤΕΙΑ: Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων

24/07/2011. Ανοικτή επιστολή των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, με θέμα “Ενημέρωση του κ. Πρωθυπουργού για την πραγματική κατάσταση, που επικρατεί σήμερα στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης & Έρευνας στη χώρα μας”

24/07/2011. Επιστολή των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών και την Υπουργό ΠΔΒΜΘ, με θέμα ” Αίτημα άμεσης συνάντησης των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και ΕΕΕ με τους Υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας για τοΕιδικό Μισθολόγιο μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων, ΕΠ ΤΕΙ και Ερευνητών”

22/07/2011. Κοινό Δελτίο Τύπου ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ με θέμα ” Πρώτη αντίδραση των δύο Ομοσπονδιών ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και της ΕΕΕ για το σχέδιο νόμου του ΥΠΔΒΜΘ «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» που κατατέθηκε στη Βουλή στις 21 Ιουλίου 2011

21/07/2011. EEE – Επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας κ. Α. Διαμαντοπούλου, με θέμα “Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί του προσχεδίου νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση

20/07/2011.Παρουσίαση των εκπροσώπων της ΕΕΕ στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων.

18/07/2011. Κοινό Δελτίο Τύπου ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ για τη συνάντηση εκπροσώπων τους με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΔΒΜΘ.

12/07/2011.ΕΕΕ – Ανακοίνωση σχετικά με την πρόσφατη δήλωση της Αναπληρώτριας Υπουργού ΠΔΒΜΘ για τα ερευνητικά Ινστιτούτα.

05/07/2011. ΕΕΕ – Δελτίο Τύπου αναφορικά με το προσχέδιο νόμου «Οργάνωση Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ανεξάρτητη Αρχή για τη Διασφάλιση και Πιστοποίηση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση»

05-07-11. Δήλωση της Υπουργού μετά τη συνάντηση με ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ ΤΕΙ και ΕΕΕ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ανεξάρτητη Αρχή για τη Διασφάλιση και Πιστοποίηση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση»

16/06/2011.Παρουσίαση των εκπροσώπων της ΕΕΕ στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων, με θέμα “Το ερευνητικό σύστηματης Ελλάδας: Ιστορική Διαδρομή, Παρούσα Κατάσταση, Προοπτικές“.

Video της συνεδρίασης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ε & Τ, με θέμα “ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών κ. Δ. Λουκά

16/06/2011. Ενημερωτικό Σημείωμα των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ για τη συνάντηση εκπροσώπων τους με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, στις 10/06/2011.

06/06/2011. Επιστολή ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ προς τον Υφυπουργό Παιδείας Καθ. Ι. Πανάρετο, με θέμα “Αίτημα παράτασης της προθεσμίας υποβολής πλήρων προτάσεων στο πρόγραμμα «ΘΑΛΗΣ»

01/06/2011. Κοινό Δελτίο Τύπου ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ, με θέμα “Θέσεις των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ για τις διαδικασίες αξιολόγησης και χρηματοδότησης των ερευνητικών προγραμμάτων

31/05/2011. ΕΕΕ – Ενημέρωση για τη συνάντηση εκπροσώπων της ερευνητικής κοινότητας με το Γενικό Γραμματέα Ε&Τ, κ. Κωνσταντίνο Κοκκινοπλίτη

26/05/2011. Υπόμνημα Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών προς τον Γενικό Γραμματέα Ε&Τ κ. Κωνσταντίνο Κοκκινοπλίτη

25/05/2011. Εκδηλώσεις των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ την 1η Ιουνίου 2011

20/05/2011. ΕΕΕ – Επιστολή προς τον Υφυπουργό ΠΔΒΜΘ, Καθηγητή Ιωάννη Πανάρετο, που αφορά τη “Συλλογή Στοιχείων για τα ΕΚ/Ι από το ΥΠΔΒΜΘ

13/05/2011.Ενημέρωση επί της συνέντευξης τύπου των προέδρων ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ, στις 5/5/11

29/04/2011. ΕΕΕ- Επιστολή προς κ. Κ. Κοκκινοπλίτη, Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας

18/04/2001. Ενημέρωση για την παράσταση διαμαρτυρίας ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ στο ΥΠΔΒΜΘ και τη συνάντηση με τον Υφυπουργό Παιδείας

12/04/2011. Κοινή επιστολή ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ προς την Υπουργό ΠΔΒΜΘ κ. Α. Διαμαντοπούλου με θέμα «Αίτημα συνάντησης των Προεδρείων των Ομοσπονδιών ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και ΕΕΕ»

12/04/2011. Ενημέρωση των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ για τη συνάντηση των προέδρων τους με τα μέλη του ΕΣΕΤ

08/ 04/2011.EEE- Ανακοίνωση/κάλεσμα σε τρίωση στάση εργασίας

06/04/2011. ΕΕΕ – Ενημερωτικό σημείωμα προς τα μέλη της Ένωσης με θέμα “Συναντήσεις ΕΕΕ με Rand και ΕΣΕΤ

18/03/2011. ΕΕΕ – Ενημερωτικό σημείωμα προς τα μέλη της Ένωσης

14/03/2011. ΕΕΕ – Επιστολή προς τον Υφυπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Καθηγητή Ιωάννη Πανάρετο, που αφορά τη “διαβούλευση με θέμα «Στοιχεία για Ερευνητικά Κέντρα»”

03/03/2011. Κοινή επιστολή ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ προς τους Υπουργούς ΠΔΒΜΘ και Υπ.Οικ., με θέμα “Ειδικό Μισθολόγιο μελών ΔΕΠ, ΕΠ ΤΕΙ και Ερευνητών – Προσχέδιο Μελέτης για τις Μισθολογικές εξελίξεις στο Δημόσιο – Δημοσιογραφικές αναφορές για φερόμενες ως δηλώσεις του Υπουργού κ. Ι. Ραγκούση”

22/02/2011. ΕΕΕ – ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

21/02/2011. ΕΕΕ – Επιστολή προς τον Πρόεδρο τα Μέλη της Συνόδου Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων με θέμα “Πρόσκληση της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών στις Συνεδρίες της Συνόδου

08/02/2011. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ με θέμα «Σχετικά με τις πρόσφατες ανακοινώσεις της Υπουργού Παιδείας για τη χρηματοδότηση της έρευνας».

04/02/2011. ΕΕΕ – Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

12/01/2010. ΕΕΕ – Επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας κ. Α. Διαμαντοπούλου, με θέμα “Προβληματισμοί της ερευνητικής κοινότητας των ΕΚ για την αντιμετώπιση των σχετικών με την έρευνα ζητημάτων από την πολιτική ηγεσία

22/12/2010. Συμβολή της Ερευνητικής Κοινότητας στη Διαβούλευση για τη Μεταρρύθμιση της Ανώτατης Εκπαίδευσης

14/12/2010. ΕΕΕ – ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 15ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

13/12/2010. ΕΕΕ – Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών κύριο Γ. Παπακωνσταντίνου, με θέμα “Αίτημα εξαίρεσης των Ερευνητικών Κέντρων ΝΠΙΔ από το νομοσχέδιο «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας

13/12/2010. ΕΕΕ – Επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας κ. Α. Διαμαντοπούλου, με θέμα “Ενημέρωση επί των πρόσφατων εργασιών του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας

06/12/2010. ΕΕΕ – Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, με θέμα “Διαδικασίες κρίσης και προαγωγής ερευνητών

29/11/2010. ΕΕΕ- Ενημερωτικό Σημείωμα

29/11/2010. ΕΕΕ – Ομάδα Εργασίας Ερευνητών

26/11/2010. Επιστολή Υπουργού Παιδείας με θέμα “Διαβούλευση για τη Μεταρρύθμιση της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Σχετικό (1): Πίνακας Αποδεκτών

Σχετικό (2): Κείμενο διαβούλευσης

26/11/2010. Επιστολή προς τα μέλη του ΕΣΕΤ, με θέμα “Θέματα διοίκησης Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων

05/11/2010. EEE – Πρόταση συγκρότησης ομάδας εργασίας ερευνητών

25/10/2010. ΕΕΕ – Ενημέρωση για τη συνεδρία Δ.Σ. της ΕΕΕ της 19/Οκτωβρίου /2010

15/10/2010. ΕΕΕ – Πρόταση σύστασης Κέντρου Μελετών

Κέντρο Μελετών – Σχετικό (1): Κέντρο Μελετών & Ανάπτυξης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας: σκοπιμότητα, ίδρυση, διοίκηση

Κέντρο Μελετών – Σχετικό (2): Συνοπτική περιγραφή του έργου της σύστασης και ανάπτυξης της λειτουργίας του Κέντρου Μελετών (και Ανάπτυξης) της τριτ/θμιας Εκπαίδευσης και της Έρευνας

15/10/2010. Επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου, με θέμα “Απόλυση ερευνητριών από το Ερευνητικό Κέντρο ‘Αλέξανδρος Φλέμινγκ

13/10/2010. Κοινή Ανακοίνωση ΕΕΕ, ΠΟΕΕΚ-Ι και ΠΟΣΕΕΙΙΔ με θέμα “Διαμόρφωση κοινών προτάσεων για το νέο θεσμικό πλαίσιο Ε&Τ

13/10/2010. Ανακοίνωση ΕΕΕ με θέμα “Διαβούλευση για το νέο θεσμικό πλαίσιο

27/09/2010. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ με θέμα: Τελευταία παρέμβαση των 3 Ομοσπονδιών του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευση και της Έρευνας για τη διαδικασία αξιολόγησης των ερευητικών προγραμμάτων «ΘΑΛΗΣ» και «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»

23/09/2010. Ενημέρωση για την κοινή συνέντευξη τύπου ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ

23/09/2010. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ των προέδρων των Ομοσπονδιών των Α.Ε.Ι. και των Ερευνητικών Κέντρων της χώρας για τις διαδικασίες αξιολόγησης των δράσεων ΘΑΛΗΣ και ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 

20/09/2010. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ

20/09/2010. Κοινή Ανακοίνωση ΕΕΕ, ΠΟΕΕΚ-Ι και ΠΟΣΕΕΙΙΔ με θέμα «Ενημέρωση για τη δεύτερη συνάντηση εκπροσώπων συνδικαλιστικών φορέων με τον Γενικό Γραμματέα Ε&Τ, κ. Α. Μητσό»

14/09/2010. Κοινό Δελτίο Τύπου ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ για το πρόγραμμα Θαλής

30/08/2010. Προς Υφυπουργό ΥΠΔΒΜΘ κ. Ιωάννη Πανάρετο. Επείγοντα Λειτουργικά Προβλήματα των Ερευνητικών Κέντρων

28/8/2010. Επιστολή ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ & ΕΕΕ προς Υφυπουργό ΥΠΔΒΜΘ κ. Ιωάννη Πανάρετο. Διαδικασία αξιολόγησης των προγραμμάτων βασικής έρευνας «ΘAΛΗΣ» και «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»

27/08/2010. Ενημέρωση για τη συνάντηση εκπροσώπων συνδικαλιστικών φορέων με τον Γενικό Γραμματέα Ε&Τ, κ. Α. Μητσό

23/07/2010. Οι ανακοινώσεις της Υπουργού Παιδείας για το «Σχέδιο για την Έρευνα, Όραμα για την Έξυπνη Ανάπτυξη»

08/04/2010. Προς Υπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου. Άνισες Περικοπές Αμοιβών στο Ερευνητικό Προσωπικό

09/03/2010. Δελτίο Τύπου. Σχετικά με τα ανακοινωθέντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης

27/01/10. Προς Πρόεδρο ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ κ. Ν. Σταυρακάκη. Επιστολή 14ης Ιανουαρίου ΠΟΣΔΕΠ “Προβλήματα με το Πρόγραμμα Βασικής Έρευνας «ΘΑΛΗΣ»

22/01/2010. Ενημέρωση για τη συνάντηση εκπροσώπων της Ένωσης Ε.Ε. με το Γενικό Γραμματέα Ε&Τ, κ. Α. Μητσό

22/01/2010. Προς Γενικό Γραμματέα Ε&Τ κ. Α. Μητσό. Υπόμνημα Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών

12/01/2010. Προς κ. Ν. Σταυρακάκη, Πρόεδρο ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ. Συγκρότηση Δ.Σ. της ΕΕΕ

ανακαινιση κατοικιας

12/01/2010. Προς κ. Α. Μητσό, Γενικό Γραμματέα Ε&Τ. Συγκρότηση Δ.Σ. της ΕΕΕ

31/12/2009. Συγκρότηση Δ.Σ. της ΕΕΕ

 

Comments (3)

κλειδαράς γλυφάδα

  1. κλειδαρας αργυρούπολης
    Καλησπέρα εργάζομαι σαν κλειδαράς γλυφάδα και κλειδαράς Άλιμος και δεν έχω σχέσει με όλες τις επαγγελματικές σας δραστηριότητες, αλλά θέλω να μάθω ποια ερευνητικά κέντρα εκπροσωπείται γιατί είναι η κόρη μου στην Αμερική βιολόγος και θέλει κάποιες πληροφορίες? Σας ευχαριστώ πολύ!
Go to Top