Προς: Κύριο Μαυρουδή Βορίδη, Υπουργό Εσωτερικών, ypourgos@ypes.gr
Θέμα: ΑΜΕΣΟΣ κίνδυνος για τις προσλήψεις έκτακτου προσωπικού στα Ερευνητικά Κέντρα εξαιτίας του Ν. 5027/2023

 

Σύμφωνα με τον πρόσφατα ψηφισμένο Ν. 5027/2023 του Υπουργείου Εσωτερικών: «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα, Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς, Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», οι προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,
συμπεριλαμβανομένου και του εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης πραγματοποιούνται βάσει ετήσιου προγραμματισμού, που προβλέπονται στον νόμο (άρθρο 20).

 

EEE_EX_563-03-04-2023-proslhceiw-ektakoty-prosvpikou