Από την εποχή του Μεσαίωνα και του Γαλιλαίου, στον οποίο αποδίδεται η παραπάνω φράση, η
ανθρωπότητα έχει κάνει τεράστια πρόοδο χάρη στην εξέλιξη της επιστημονικής έρευνας και την
ανάπτυξη της τεχνολογίας. Έχει αφήσει πίσω της δογματισμούς και δοξασίες, έχει αναδείξει τον
ορθολογισμό ως τον μόνο τρόπο σκέψης που είναι συμβατός με την επιστημονική μεθοδολογία για τη
συλλογή, την ανάλυση, την επεξεργασία δεδομένων, την παραγωγή αποτελεσμάτων, τη σύνθεσή τους
και την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων ή τεχνολογικών επιτευγμάτων. Η παραπάνω διαδικασία
περιγράφει με λίγες λέξεις τη φιλοσοφία της λειτουργίας των ερευνητικών φορέων της χώρας, των
Ερευνητικών Κέντρων και των Πανεπιστημίων, τα οποία δραστηριοποιούνται σε όλα σχεδόν τα πεδία της σύγχρονης έρευνας.

EEE_EX_568-4-09-2023_DT-ereyna-1