Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ) υποστηρίζει διαχρονικά ότι η Έρευνα και η Τεχνολογία αποτελούν
βασικό μοχλό ανάπτυξης και σημαντική επένδυση που έχει άμεσο αντίκτυπο στην καινοτομία, στην
οικονομία, αλλά και στην κοινωνία.

8EEE_EX_541_4_05_2020-Deltio-Typoy-gia-thn-ereyna