Προς: Δρ. Βασίλειο Γρηγορίου, Διευθυντή και Πρόεδρο του ΔΣ του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
Κοιν.:Μέλη του ΔΣ του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

3EEE_EX-535-15-11-2019_aithma-dvrean-paraxvrhshss