Θέματα/Αποφάσεις:

Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση/συζήτηση για τα παρακάτω θέματα

 

Prakt_Synedr_16-May2019