Προς: Κύριο Χρίστο Δήμα, Υφυπουργό Έρευνας και Τεχνολογία
Θέμα: Αίτημα τροπολογιών

Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών, σας παραθέτει για μία ακόμη φορά τις ακόλουθες προτάσεις της τονίζοντας την αναγκαιότητα προσθήκης τους ως τροπολογίες ή/και νομοθετικές βελτιώσεις. Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι οι προτεινόμενες τροπολογίες έχοντας την υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΝΕ είχαν συμπεριληφθεί στο αρχικό κείμενο σ/ν (που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή αλλά απουσίαζαν στο σ/ν που κατατέθηκε προς ψήφιση. Φτάνοντας προς το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου της Βουλής και συνεπώς της νομοθετικής δυνατότητας ζητούμε την ύστατη στιγμή την άμεση επίλυση των ακόλουθων θεμάτων.

 

EEE_EX_562-20-02-2023_-tropologies