Προς:    Κύριο ΣπυρίδωναΆδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, minister.sec@mnec.gr

                Καθηγητή Κυριάκο Πιερρακάκη, Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, sec@mindigital.gr

Θέμα:   Θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί του άρθρου 59 (σύσταση νέου ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου») στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα»

 

EEE_EX_533-06-08-2019_EKT-EDET