Ως Ένωση Ελλήνων Ερευνητών σας είχαμε εγκαίρως τονίσει και προειδοποιήσει για τις δυσμενείς συνέπειες της εφαρμογής από την 15η Μαΐου 2021 του άρθρου 37 παρ. 2 του Ν. 4765/2021 στις διαδικασίες πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με συμβάσεις εργασίας (ορισμένου χρόνου, ΙΔΟΧ) στα Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ)

EEE_EX_549-14-05-2021_ASEP-IDOX