Ως Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ) επιθυμούμε να υπενθυμίσουμε, για μία ακόμη φορά, ότι τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα (ΕΚ/Ι) αποτέλεσαν τον πρώτο φορέα του δημοσίου που αξιολογούνταν με ακαδημαϊκά κριτήρια από το 1995, ανά πενταετία, από Διεθνείς Επιτροπές εξωτερικών αξιολογητών με κατάλληλη τεχνογνωσία, διεθνές κύρος και διεθνή εμπειρία αξιολογήσεων ΕΚ (ανά θεματικό αντικείμενο έρευνας).

EEE_EX_548-27-04-2021_AXIOLOGHSEIS-EK