Θέματα/Αποφάσεις:

  • Ενημέρωση από Πρόεδρο ΔΣ ΕΕΕ για την τελευταία Σύνοδο Προέδρων

 

Prakt_Synedr_12-Dec-2018