Θέματα/Αποφάσεις:

Διεξοδική συζήτηση για τα θέματα που θα τεθούν στη συνάντηση με τον Υπουργό Κ. Φωτάκη, η οποία έχει οριστεί για την Τρίτη 6 Νοεμβρίου στο Υπουργείο

 

Prakt_Synedr_05-Nov2018