Θέματα/Αποφάσεις:

  1. Παρουσίαση των θέσεων της ΕΕΕ στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων μετά από πρόσκληση για το ν/σ του Υπουργείου Παιδείας «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις»

 

Prakt_Synedr_20-Sep2018