Προτάσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στα ερευνητικά έργα από τα μέτρα
για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού

EEE_EX_539-16-03-2020_protaseis