Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης για την
λειτουργία του ΑΠΕΛΛΑ στη διαχείριση των διαδικασιών πρόσληψης και προαγωγής του
ερευνητικού προσωπικού των Ερευνητικών Κέντρων

EEE_EX_536-22-11-2019_APELLA