Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,
η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (EEE) έχει πολλάκις επιχειρηματολογήσει για τη δημιουργία του Ενιαίου
Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΑΕ&Ε) με στόχο την ώσμωση και συνέργεια σε ισότιμη
βάση των ΑΕΙ και των Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ).

2EEE_EX_536-22-11-2019_APELLA