Θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί του σχεδίου νόμου: «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις»

2022-09-28T11:09:27+03:00January 15th, 2020|anakinoseis, Ανακοινώσεις ΕΕΕ, Ανακοινώσεις ΕΕΕ|