Θέματα/Αποφάσεις:

  1. Σχέδιο νόμου του ΥΠΠΕΘ: «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»

 

Prakt_Synedr_26-Apr2018