Θέματα/Αποφάσεις:

  1. Διαμόρφωση θέσεων ΕΕΕ για τη διαβούλευση του σ/ν: «Ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις»

Πραγματοποιήθηκε ενδελεχής συζήτηση σχετικά με τις θέσεις που θα κατατεθούν στη διαβούλευση του ΥΠΠΕΘ. Αποφασίστηκε:

 

Prakt_Synedr_28-Dec2017