Θέματα/Αποφάσεις:

  1. Ενημέρωση

Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση και συζήτηση μεταξύ των μελών για διάφορα θέματα: ασφαλιστικές κρατήσεις σε πρόσθετες αμοιβές (σχετική επιστολή μας και δραστηριοποίηση ΕΛΚΕ), απόφαση ΝΣΚ για πλαφόν σε αμοιβές μελών ΔΕΠ και ισχύς της σε Ερευνητές, εξελίξεις σχετικά με το ν/σ του ΥΠΠΕΘ (Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής), αξιολογήσεις ερευνητικών έργων (ΕΛΙΔΕΚ, Ελληνοκινεζική κ.α.). Αποφασίστηκε να συνταχθεί επιστολή σχετικά με τις ασφαλειοκρατήσεις στις πρόσθετες αμοιβές των ερευνητών.

 

Prakt_Synedr_05-Feb2018